•  
 
Doplňující volby do AS MU

Doplňující volby do AS MU

Vážení členové akademické obce,

Akademický senát PdF MU vyhlašuje ve smyslu čl. 2 odst. 7 Volebního a jednacího řádu AS PdF MU doplňovací volby do Akademického senátu MU.
V současné době je možné navrhovat vhodné kandidáty z řad studentů. Kandidáta do senátu může navrhnout každý člen akademické obce fakulty.
Návrhy kandidátů do AS MU lze podávat do 14. listopadu 2013 předsedovi volební komise PhDr. Erice Vonkové a to písemnou formou. Návrhy na kandidáty musí obsahovat:

  1. údaje o kandidátu: jméno, příjmení, akademický titul či vědecká hodnost, studijní obor;
  2. datum a podpis toho, kdo návrh podává;
  3. prohlášení kandidáta o souhlasu s kandidaturou a jeho vlastnoruční podpis.

Hlasování se uskuteční v termínu od 25. listopadu do 29. listopadu, a to elektronickou formou prostřednictvím aplikace eVolby v IS MU. Informace týkající se průběhu voleb najdete na webových stránkách AS PdF MU (http://www.ped.muni.cz/o-fakulte/organy-pdf/akademicky-senat/).


předseda volební komise AS PdF MU


Návrh na kandidáta a prohlášení kandidáta ke stažení ZDE

Kandidáti doplňujících voleb do akademického senátu MU

Jiří Havlíček

Student prvního ročníku prezenční formy bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Pedagogické asistenství dějepisu pro základní školy a Pedagogické asistenství občanské výchovy pro základní školy. Současně také student prvního ročníku kombinované formy bakalářského studijního programu  Právní specializace, obor Vyšší justiční úředník.

Osobní stránka v IS

Mgr. Josef Moravec

Student druhého ročníku prezenční formy doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika.

Osobní stránka v IS