•  
 
Technicko-provozní oddělení

Technicko-provozní oddělení

Technicko-provozní oddělení zajišťuje následující okruhy činností:

  • správu budov Pedagogické fakulty (Poříčí 7, Poříčí 9/11,Poříčí 31, Poříčí 31a, Vinohrady 100 – vše Brno)
  • opravy, servis a údržbu technologických zařízení a majetku v budovách
  • provoz vrátnic v budovách
  • údržbu, servis a opravy osobních vozů Pedagogické fakulty
  • separaci a likvidaci odpadů podle zákona
  • revize elektro, plynu, hromosvodů, výměníků, VZT, požárních hydrantů a RHP, výtahů, EZS, EPS a elektronického zabezpečení budov

Technicko-provozní oddělení
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00  Brno

VEDOUCÍ TECHNICKO-PROVOZNÍHO ODDĚLENÍ

Mgr. Jitka Bónová
Tel.: +420 549 49 5229
E-mail: bonova@ped.muni.cz

SEKRETÁŘKA
Renáta Švandová
Tel.: +420 549 49 6858
E-mail: svandova@ped.muni.cz

PROVOZNÍ REFERENT, AGENTURA BOZP A PO
Aleš Dvořáček
Tel.: +420 549 49 5810
E-mail: dvoracek@mail.muni.cz

ÚDRŽBÁŘ (Poříčí 7 a 9/11)
Antonín Ryšánek
Tel.: +420 549 49 1629, 549 49 1690

DOMOVNÍK (Poříčí 31)
Aleš Kratochvila
Tel.: +420 549 49 5243

ELEKTRIKÁŘI
Pavel Sedláček
Libor Zemánek
Tel.: +420 549 49 1629

VRÁTNÍ
Miloš Vraspír, PhDr.           
Radovan Podhorský
JUDr. Jarmila Friedmannová
Jarmila Koželouhová
Milena Foitlová                    
Jana Stejskalová
Ing. Jan Musil
Drahomíra Augustýnová

Tel.: +420 549 49 1610,549 49 1612

ZAHRADNÍK
Pavel Tesař
E-mail: cedr@mail.muni.cz

UKLÍZEČKA
(REKREAČNÍ STŘEDISKO BŘEZINY)
Dagmar Balabánová