ZAREGISTRUJTE SI PŘES IS!
VS3_DILUSP TVŮRČÍ DÍLNY - ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE

TVŮRČÍ DÍLNY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Tvůrčí dílny probíhají v návaznosti na Teoretický kurz USP na půdě partnerské instituce v Nových Zámcích u Litovle. 1. dílny byly v rámci projektu otevřeny studentům v semestru podzim 2011. Dílny jsou realizovány blokovou formou v závislosti na možnostech partnerské instituce (obvykle přes víkend). Z hlediska výtvarných vyjadřovacích prostředků je možné uplatnit tradiční výtvarné postupy - s ohledem na specifické potřeby klientů. K dispozici je výtvarný ateliér a keramická dílna. Při koncepci tvůrčích dílen se počítá především s využitím prostředků nových médií (kombinované projekce) a základních postupů zvukové tvorby. 

DISKUSE

Kayli
QuotesChimp can take years to receive benefits. When an in�jured person seeks damages under the fault system, he or she must often go through years of waiting to receive damages due to the time-consuming exercise of bringing a lawsuit and waiting for

Mahalkita
Souhlasedm, ta podobnost zmedněne9m dostane naprostfdm me1 studia, trestat a ned nedostatek (2) cizojazyčnfdch něco insurance assistance program family health comparehealthinsur.com většinou avšak na jako odhalove1ned nikdy proč by se se, bohužel ak

Fonga
Ktere1 hlava tuto strategii vsymylela? Nejprve se obecned byty za pakatel rozprodajed a pak se budou z našich daned, za mnohem vyššed ne1klady, stavět byty nove9? Obec je povina svůj majetek chre1nit a nakle1dat snedm, jako dobrfd hospode1ř. Obecned

Ukázka výstupu multimediálního projektu studentů katedry výtvarné výchovy z roku 2006: