ZAREGISTRUJTE SI PŘES IS!
VS3_REFDIA REFLEXIVNÍ SEMINÁŘ - DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV BRNO

Každý z nás narazil ve vzdělávacím procesu a v mimoškolním životě na pedagoga nebo jiného člověka včetně našich rodičů, který na nás nebo na naše spolužáky (kamarády, kolegy) přenášel své nevyřešené vnitřní konflikty z dětství (= svoje mindráky). Ještě teď si připomínáme, že my takoví nechceme být a rozhodně nebudeme. Nemusí se nám to podařit, i když jsme přesvědčení o opaku. Pak to může znamenat, že sami sebe vnímáme zkresleně.  Obraz o sobě člověk získává v kontaktu s druhými lidmi, a proto i vy můžete využít příležitosti dozvědět se více o sobě právě v setkáních s lidmi v tvůrčích dílnách. Sdílená výtvarná tvorba má mimořádně silný potenciál k navázání smysluplné komunikace, potažmo k vytvoření prostředí důvěry a dobrých vztahů, od kterých můžeme získat velmi významné zpětné vazby. Zvolené cílové skupiny mohou být zárukou většího pracovního a osobnostního nasazení díky jejich neobvyklosti. Odmění nás svou bezprostředností a otevřeností. 

CO MŮŽETE VYŽADOVAT OD REFLEXIVNÍHO SEMINÁŘE?

 • V rámci iniciačních teoretických kurzů seznámení se specifiky (zejména s jejich prožíváním, s chováním a se specifickými potřebami) cílové skupiny (žadatelé o azyl, Romové, klienti diagnostického ústavu pro mládež, senioři, mentálně postižení).

 • Podporu při definování vašich očekávání (cíle) z kontaktu a práce s klientem.

 • Podporu při vytváření modelových situací s ohledem na specifické potřeby klienta.

 • Pojmenování vaší role a vašeho chování (včetně způsobu komunikace) v neformálním, ale strukturovaném setkání s klientem.

 • Pomoc při výběru výtvarné metody vzhledem k potřebám klienta (např. specifika kulturní a náboženské příslušnosti, možnosti komunikace, intelekt nebo jiné limitace, např. somatické, aktuální psychický stav).

 • Diskrétní individuální podporu ve zpětné sebereflexi v kontextu významných psychologických momentů v průběhu tvůrčí dílny i mimo ni.

 • Podpůrné skupinové reflexe (vyhodnocení) tvůrčích dílen.

 • Podporu při analýze a interpretaci (výkladu) zvláštností, které zaznamenáte během praktikování v kontaktu s klienty.

 • Pomoc při pojmenování vašich zkušeností, které lze přenést do dalších situací.

 • Reflexe vašich možností a limitací, se kterými vstupujete do komunikace s klienty, pokus o pojmenování vlastních osobnostních úskalí (například předsudků, mylných představ a informací) nebo hledání dalších nevyužitých zdrojů v kreativitě, které ještě můžete nabídnout.

ZA TO BUDE OD VÁS REFLEXIVNÍ SEMINÁŘ VYŽADOVAT

aktivní účast na setkáních s lektory. Vlastní významné postřehy z tvůrčích dílen zaznamenáte v elektronické a tištěné podobě min. 1 str. A4 textu.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD  PRÁCE - PRAKTIKOVÁNÍ SE SPECIFICKÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI A S PODPOROU REFLEXIVNÍHO SEMINÁŘE?

 • Přípravu na velké strachy z toho, jak obstojíte v kontaktu, v komunikaci s lidmi s odlišnými zkušenostmi, s odlišným životními hodnotami a prioritami, s jinými a mnohdy dramatickými (smutnými) životními příběhy, s jinou výchovou.

 • Připravit se na obavy z jazykové bariéry (uprchlíci).
 • Připravit se na spolupráci se spolužáky (kolegy), které jste ještě neměli příležitost lépe poznat.
 • Připravit se na investici svého času, energie, vaší invence.
 • Připravit se na zájem klientů o váš životní příběh, na zájem s vámi komunikovat, navázat přátelský vztah.
 • Připravit se na obavy z vlastních limitů osobnostních, z limitů ve výtvarných schopnostech a dovednostech.
 • Připravit se na pocity zmaru, když se setkáte s nevděkem (romské děti).
 • Připravit se na pocity nespokojenosti ze své role v týmu, z nevydařeného tvůrčího procesu.
 • Naučíte se přizpůsobit se situaci, která neodpovídá vašim plánům a představám.

ZÍSKÁTE PRO SEBE…

…potěšení z právě vydařeného kontaktu a z komunikace, i když každý mluví jiným jazykem.

…na chvíli se stanete součástí sladěného soužití lidí z různých koutů světa a s jinými kulturními zvyky 

...vyzkoušíte si novou práci ve výtvarných dílnách v různých institucích, s různými klienty, se kterými se naučíte jednat

…naučíte se být kreativní ne ve smyslu výtvarné tvorby, ale ve smyslu vynalézavosti v jednání s méně podřídivými klienty (hlavně uprchlické a romské děti, mentálně postižení lidé, ale i senioři)

…naučíte se být autentičtí, zůstat sami sebou, být otevření, nebát se komunikovat s druhými a zároveň být citliví k jejich potřebám i k jejich představám

…vyzkoušíte si přenášet své nadšení na druhé, motivovat

…naučíte se být v kontaktu se svými pocity, se svým prožíváním

…získáte nový pohled na své spolužáky/kolegy.

…poznáte jiný přístup k životu nebo se alespoň pokusíte o dovednost podřídit se jinakosti 

…vyzkoušíte si, že není nutné být za každou cenu kreativní, stačí se nechat klientem vést, pokud si to mimořádná situace vyžaduje

…objevíte v lidech jejich schopnosti, i když na první pohled žádné nemá a nechce se vůbec výtvarně projevit  

…zažijete si chvíle klidu, soustředění, napětí, smíchu, získáte lepší představu o lidech a utvrdíte se v tom, že všude jsou lidé stejní, protože potřeby člověka na pozornost a uznání se nemění

…vyzkoušíte si, že můžete víc trvat na svém vlastním úsudku a nenechat se strhnout tím, že někdo po vás chce výkon a vy chcete kvalitu, přestože nehledáme skryté umělecké poklady

…naučíte se, že pokud chcete získat od druhých to „nej“, je třeba více citlivosti, otevřeně projevovaného zájmu, aktivní komunikaci, více trpělivosti, a hlavně vytvářené atmosféry důvěry 

…naučíte se být empatičtí a citliví vůči potřebám a představám klienta, na druhou stranu se nemusíte bát usilovat a zasloužit si respekt (i když druzí mají více „odžito“)

…přijmete skutečnost, že výtvarný výstup může být až druhotný produkt hodnotného kontaktu a komunikace, po kterém všichni naši klienti primárně touží

…naučíte se přizpůsobit se situaci, improvizovat a nechat se inspirovat spontánností druhých (hlavně dětí).

…hlavně si vyzkoušíte své limity, které vás nemusí nutně omezovat a tak získáte více sebedůvěry 

…na druhou stranu si vyzkoušíte své hranice, naučíte se chránit si je a otevřeně se vymezit tomu, co je vám nepříjemné 

…vyzkoušíte si, jak snesete odlišnosti od vašich představ a plánů od právě probíhající skutečnosti 

…zjistíte si pro sebe, že vaše nejistoty nejsou škodlivé, ale jsou výbornými podněty k veškerému vašemu dalšímu fungování a zamyšlení

…naučíte se chválit druhé a ocenit i sami sebe

…získáte od klientů hromadu zpětných vazeb, ať pozitivních, tak i negativních, které jsou nejlepší školou

…naučíte se přijímat nenaplněná očekávání, protože výsledek se ne vždy vyrovná vložené investici 

…naučíte se trpělivosti a koncentraci na akci 

…můžete si vytvořit reálnější pohled na to, co byste chtěli dělat v budoucnosti

…máte šanci profesně i osobnostně povyrůst!

DISKUSE

Ferminhow
Пункт секционирования столбовой псс-10 реклоузер, Ктп комплектные трансформаторные подстанции москва, Производство ктп москва и др. на нашем специализированном сайте: - Вам сюда!https://vk.com/club111724259

DennisCax
Пку10, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва, а также многое другое Вы найдете на нашем специализированном сайте:https://sviloguzov.ru/ - Вы нашли то, что искали!

Savion
Let's take a look at QuotesChimp of the early conflicts in the war to reduce auto insurance premiums: California's Proposition 103.

Sudhir
MekyDobrfd den, jmenuji radu postupovali? bych ktere9 to a poplatek Radil ze a předapdě Re1d dělat rekla psolečnosti nekdo mozne půjčku. zaplatit smluvni Děkuji driv, penedze to platit v to od čerpal. co a jde budu u praci life insurance cost bestlif

Carlos
No je1 je pošlu do hajzlu zaručeně taky! Me1m tam 4EUR krdeit. Teď mi ozne1mili, že mi červnu propadnou. Dalšed prachy jim už nepošlu, nevidedm jedinej rozumnej důvod PROČ bych to měl dělat.

Karyme
Оставьте свой комментарий Вы можете использовать следующие HTML тэги: