Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Celoživotní studium:

 Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity nabízí celoživotní studium oboru učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy v těchto rozšiřujících programech:

▲ Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět (DAP) 2. stupně základní školy
Výtvarná výchova pro ZŠ

▲ Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro střední školy
Výtvarná výchova pro SŠ

▲ Rozšíření učitelské kvalifikace – učitelství oborů pro střední školy (SŠ)
Výtvarná výchova pro SŠ

▲ Rozšíření učitelské kvalifikace – učitelství oboru 2. stupně základní školy (z 1. na 2. stupeň)
Výtvarná výchova pro ZŠ

V dokumentech ke stažení naleznete:

CŽV - rozvrh PS 2017

CŽV – Otázky ke SZZk z VV pro ZŠ (Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět, učitelství Vv pro ZŠ, 3leté st. Rozšíření učitelské kvalifikace – učitelství oboru specializace 2.st. ZŠ, 2leté st. )

CŽV – Otázky ke SZZk z VV pro SŠ (Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět, učitelství Vv pro SŠ)

CŽV – Otázky ke SZZk z didaktiky VV pro magisterské studium 1leté pro SŠ

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Celý život vzdělávat se