Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Ateliéry a učebny

 

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách:

Multimediální laboratoř vybavena 25 počítači se Softwarem Adobe Photoshop, Premiere, After Effects, Flash, Projketorem a sound systémem   - učebna č.18B

Grafická dílna. (lis, tisk z výšky, tisk z hloubky) - podkroví 4. patro

Modelárna  - učebna č. 15

Maliřský a kreslířský ateliér  - učebna č. 13, 14

Dílna  - učebna č. 351

Textilní dílna  - učebna č. 338

Fotografická dílna  - učebna č. 342

Fotokomora -   4. patro

Keramika (dílna s vypalovací pecí) - učebna č. 9 (suterén)

Přednášková místnost - učebna č. 16, 18A

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Ateliéry a učebny