Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Ateliéry a učebny

 

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách:

Multimediální laboratoř vybavena 25 počítači se Softwarem Adobe Photoshop, Premiere, After Effects, Flash, Projketorem a sound systémem   - učebna č.18B

Grafická dílna. (lis, tisk z výšky, tisk z hloubky) - 5. podlaží (č. m. 5010, budova B, podkroví)

Modelárna  - učebna č. 15

Maliřský a kreslířský ateliér  - učebna č. 13, 14

Specializovaná výtvarná dílna (č. m. 4009)

Specializovaná výtvarná dílna (č. m. 4018)

Fotokomora - 5. podlaží (č. m. 5020, budova B, podkroví)

Keramika (dílna s vypalovací pecí) - učebna č. 9 (suterén)

Přednášková místnost - učebna č. 16, 18A

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Ateliéry a učebny