Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Didaktika

 

Didaktika výtvarné výchovy zahrnuje i pedagogickou praxi. Je zaměřena na okruh problémů teorie výtvarné výchovy a na rozvíjení schopností rozumět svému předmětu natolik, aby bylo možné didakticky transformovat jeho obsahy. Náplní pedagogické praxe je příprava na výuku a pod dohledem cvičných učitelů přímý kontakt se žáky formou náslechů, hospitací a učebních výstupů na všech typech škol.

Garant předmětu a vyučující: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.


e-galerie
Helena Lukášová – Miluji věci, mlčenlivé soudruhyGalerie Pitevna / 20. 2. – 29. 3. 2019 / Foto: www.fotomisad.cz