Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

e-galerie
Petr Písařík — MÍSTOČINUGalerie Pitevna / 10. 4. – 18. 5. 2019 / foto: www.fotomisad.cz