Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Fenomén Kniha 2013

dokumenty
ke stažení
 

Od roku 1998 pořádá Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně soutěžní výstavu výtvarných prací studentů vysokých škol nazvanou Fenomén kniha.

Přihláška na Fenomén Kniha 2013 v dokumentech ke stažení!
Application for Phenomenon: The Book 2013 is available in documents to download!

Přehled a www prezentace minulých ročníků viz  LINK...

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Fenomén Kniha 2013

e-galerie
Anna Hulačová / Rezidua kolektivizaceGalerie Pitevna / 3. 10. – 15. 11. 2019 / www.fotomisad.cz