Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Kniha Expresivní terapie

 

Právě vychází nová kniha, která je k dostání v knihkupectvích, nebo v internetové nabídce. 

Přehledná a bohatě fotograficky doprovozená publikace určená všem,
kdo se zabývají terapií uměním. Vedle odborné reflexe nabízí řadu praktických
příkladů a doporučení, obsahuje ukázky ateliérových i exteriérových
skupinových uměleckých činností. Zahrnuje zejména tato témata:

• Arteterapie a umělecká tvorba
• Exprese v terapii uměním
• Umění art brut a arteterapeutická činnost
• Základy výtvarného myšlení v terapii uměním
• Synkretická etuda jako prostředek arteterapeutické práce
• Skupinové výtvarné činnosti v arteterapii
• Výtvarná tvorba – kazuistiky, analýzy a interpretace
• Intermediální tvorba v arteterapii
• Objekt a asambláž v arteterapii
• Projekt v arteterapii
• Rituál jako prostředek arteterapeutické práce

Ačkoliv je zkušenost renomované autorky zakotvena především ve výtvarných
arteterapeutických projevech, celkový záběr publikace je širší.
Téměř v každé kapitole jsou uvedeny odkazy k nevýtvarným uměleckým
oborům. Zahrnuje rovněž rozsáhlou obrazovou dokumentaci autorčina
výzkumu v oblasti arteterapie.

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Kniha Expresivní terapie

e-galerie
Petr Písařík — MÍSTOČINUGalerie Pitevna / 10. 4. – 18. 5. 2019 / foto: www.fotomisad.cz