Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Z hloubi duše

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Z hloubi duše. Psychologické aspekty výtvarného projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 243 s. ISBN 978-80-210-8668-5. 

Kniha Z hloubi duše je koncipována jako soubor jednotlivých obsahově na sebe volně navazujících esejů reflektujících arteterapeutickou práci autorky Hany Stehlíkové Babyrádové a jejích studentek a studentů realizovanou s klienty psychiatrické nemocnice. V kontextu této hlavní tematické linie se autorka zamýšlí také nad obecným smyslem výtvarného vyjadřování a nad rolí výtvarného umění v lidském životě. Odborný text publikace, který má hermeneutický charakter, je proložen osobními komentáři studentek a studentů Katedry výtvarné výchovy PdF MU, shrnujícími jejich postřehy v průběhu praxe v psychiatrické léčebně, kam spolu s autorkou knihy po dva roky docházeli. Cílem publikace však není předložit diagnostiku patologických jevů nebo poskytnout metodiku k praktikování arteterapie, ale spíše poodkrýt možné osobní přístupy k iniciaci a také k porozumění výtvarného projevu psychotiků.
 

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Z hloubi duše

e-galerie
Martina KalašováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Silence / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020