Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Vize

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Kateřina HRUŠKOVÁ, Jan CHARVÁT, Petr KUNČÍK, Jiří LANGER, Michaela MATĚJKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Michaela SLIVKOVÁ, Jan SOBOTA, Romana ŠIMURDOVÁ, Irena RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ, Petra VENCLÍKOVÁ a Júlia ZORKOVSKÁ. Vize v umění a ve výchově uměním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 198 s. ISBN 978-80-210-8451-3. 

Monografie Vize v umění a ve výchově uměním shrnuje výsledky výzkumu realizovaného v rámci stejnojmenného grantu specifického výzkumu na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v akademickém roce 2014-15. V předchozích publikací Meziprostory a Trasy se průřezová témata obracela k současným či minulým aspektům výtvarné činnosti či výchovy, a proto tentokrát byl diskurz pedagogů i studentů interního a externího studia doktorského studijního programu Výtvarná výchova – specializace v pedagogice zaměřen na budoucnost. Na základě předchozích studii, ať už v rámci celoživotního bádání nebo jako součást disertačního výzkumu, otevírají jednotlivé kapitoly publikace Vize v umění a ve výchově uměním prostor k zamyšlení nad budoucím směřováním výtvarných disciplín, dílčích činností či oblasti umění nebo výtvarné pedagogiky jako celku.


e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020