Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Veřejnost a kouzlo vizuality

HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK, ed., 2008. Veřejnost a kouzlo vizuality: rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4722-8.

Sborník vydaný při příležitosti konference České sekce INSEA uskutečněné v Brně 20.–22. listopadu 2008. 

Sborník .pdf, 3,7 MB (celá publikace) 

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Veřejnost a kouzlo vizuality

e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020