Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Trasy

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Trasy: výzkum historických a inovativních aspektů umění a edukace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 256 s. ISBN 978-80-210-7544-3. 

Publikace je rozdělena do tří hlavních kapitol – I. Historie a inovace umění i pedagogiky v sebereflexi, II. Pohledy participujících, III. Interní dosahy externích cest. Jednotlivé kapitoly jsou shrnutím reflexe pedagogicko-uměleckých a teoretických aktivit tří vysokoškolských učitelů (H. Stehlíková Babyrádová, R. Horáček, P. Kamenický) za posledních 20 let. Smyslem textů je objasnit základní principy vedoucí k inovaci výuky nejen na VŠ, ale i všeobecné pedagogické praxe. Jednotliví autoři uvádějí příklady z vlastní praxe a tyto opatřují teoretickými východisky i doporučeními pro další vývoj. Příspěvky studentů doktorského studijního programu volně navazují na text učitelů a posunují klíčová témata do aktuálního dění. Týkají se hodnocení reflexívních složek teorie umění, dále performativního charakteru aktuálních otázek pedagogiky (rituál) a chápání otevřenosti inspirativních aspektů externího putování spojeného s poznáváním Jiného.


e-galerie
Vendula FrankováBlank Poster / Surreal – Mistake / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020