Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Století dítěte

 

DAVID, Jiří, 2008. Století dítěte a výzva obrazů: (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4593-4.

Recenze .pdf, 168 kB 

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Století dítěte