Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana a Radka VEJRYCHOVÁ, 2013. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny: metodické listy pro učitele základních i středních škol. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6653-3.

Publikace je výsledkem projektového záměru, který probíhal během roku 2013 díky finanční podpoře MŠMT a čtenáře zve k diskuzi o možnostech pedagogických přístupů při realizaci průřezového tématu multikulturní výchovy, které se objevuje v nové koncepci vzdělávání.

ZDE ke stažení... (celá publikace) 

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

e-galerie
Benedikt Tolar / Bathtubs & RoofsStrom Art Gallery / od 12. 3. do 26. 6. 2020 / www.fotomisad.cz