Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Expresivní terapie

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev. první. Brno: Barrister Principal a Vydavatelství MU, 2016. 158 s. svazek. ISBN 978-80-7485-111-7.

Odborná publikace Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev pojednává o současném stavu terapie uměním v širších kontextech a v mezioborových souvislostech. V jednotlivých celcích jsou řešena následující témata: Arteterapie a umělecká tvorba, Exprese v terapii uměním, Umění art brut a arteterapeutická činnost, Základy výtvarného myšlení v terapii uměním, Synkretická etuda jako prostředek arteterapeutické práce, Skupinové výtvarné činnosti v arteterapii, Výtvarná tvorba – kazuistiky, analýzy a interpretace, Intermediální tvorba v arteterapii, Objekt a asambláž v arteterapii, Projekt v arteterapii. Ačkoliv je osobní zkušenost autorky zakotvena především ve výtvarných arteterapeutických projevech, celkový záběr publikace je širší. Téměř v každé kapitole jsou uvedeny odkazy k nevýtvarným uměleckým oborům. Význam mezioborovosti a intermediality pro arteterapii je podrobně shrnut v kapitole nazvané přímo Intermediální tvorba v arteterapii.

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Expresivní terapie

e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020