Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Dynamika psychických procesů

dokumenty
ke stažení

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Pavel ŠAFÁŘ, Júlia ZORKOVSKÁ a Jana OVČÁČKOVÁ, 2018. Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba [pdf]. Praha: Dokořán. 

„Psychiku člověka lze přirovnat k řece, jejíž proud se neustále proměňuje, a do něhož vstupuje mnoho postranních ramen, z nichž přitékají další proudy měnící její obsahy a celkové složení.“
Hana Stehlíková Babyrádová

Publikace Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba reflektuje názory čtyř autorů, kteří ve svých teoretických textech analyzují oblasti lidské psychiky. Sdružujícím obsahovým prvkem publikace je samotná terapie uměním. 
Hana Stehlíková Babyrádová pojednává o roli katarze ve výtvarném projevu čili o vnitřní očistě duše. V textu se dále odráží autorčina zkušenost s arteterapeutickou tvorbou. Pavel Šafář se zaměřil na přiblížení podstaty archetypálních arteterapeutických přístupů. Autorka Jana Ovčáčková nastiňuje důležitost hry v určitých terapeutických metodách. Text Julie Zorkovské se oproti předchozím autorům odkazuje k významu rituálů, který je v úzkém spojení s psychickou nemocí.

elektronické vydání 
224 stran 
99 Kč

www.dokořán.cz

Ukázku z knihy naleznete v dokumentech ke stažení.

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Dynamika psychických procesů

e-galerie
Matěj StarečekBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Attack / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020