Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Creative Help

KAMENICKÝ, Petr, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Marcela LANDOVÁ, Susan MALY, Jana NEDOMOVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ a Michal MARUŠKA.  CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s uprchlíky. 1. vyd. Brno: MUNI press, 2013. 110 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6616-8.

NOVÁKOVÁ, Martina, Marcela LANDOVÁ, Susan MALY, Hana STADLEROVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Michal MARUŠKA a Petr KAMENICKÝ.  CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu. 1. vyd. Brno: MUNI press, 2013. 105 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6613-7.

EISENHAMMEROVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ, Susan MALY, Pavla NOVOTNÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Hana STADLEROVÁ, Michal MARUŠKA a Petr KAMENICKÝ. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: MUNI press, 2013. 124 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6615-1.

KOVÁŘOVÁ, Marta, Jana POLÁKOVÁ, Susan MALY, Hana STADLEROVÁ, Marcela LANDOVÁ, Petr KAMENICKÝ, Marianna PETRŮ, Petr KUNČÍK a Michal MARUŠKA. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s romskými dětmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 105 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6612-0.

STADLEROVÁ, Hana, Zuzana NOVOTNÁ IŠTVÁNOVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Susan MALY, Marcela LANDOVÁ, Tereza KOLÁŘOVÁ, Petr KAMENICKÝ a Michal MARUŠKA. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny se seniory. 1. vyd. Brno: MUNI press, 2013. 119 s. CREATIVE HELP. ISBN 978-80-210-6614-4.

Publikace prezentují výstupy z tvůrčích dílen, které proběhly pod záštitou projektu Speciální výtvarná výchova v letech 2010-2013. Text nejprve představuje teoretická východiska aktivit, které se uskutečnily v participujících institucích – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, Diagnostický ústav pro mládež v Brně, poskytovatel sociálních služeb Nové zámky a Červenka, Muzeum romské kultury, Domov pro seniory Podpěrova. Praktikující studenti společně s lektory, didaktikem a psychologem vycházeli z dispozic a potřeb konkrétních klientů a ve vlastních tvůrčích dílnách respektovali specifika instituce.

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Creative Help

e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020