Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Sociální projekty

 

Smlouva o spolupráci mezi Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR a Pedagogickou fakultou MU vymezila prostor pro činnost v oblasti výtvarných aktivit a sociálních programů v uprchlických táborech v ČR. Za finanční podpory SUZ MV ČR a UNHCR jsou realizovány výtvarné ateliéry a podpůrné aktivity, kde si děti i dospělí mohou prostřednictvím výtvarných činností alespoň částečně zaplňovat absenci jiných podstatných životních hodnot, které ztratili opuštěním svých domovů.

V současnosti jsou zejména aktuální programy, orientované na aktivity ve prospěch znevýhodněných sociálních skupin např. klientů s mentálním handicapem, jež mají podporu v rámci grantových projektů ESF.

Sociálně zaměřené projekty zajišťuje katedra výtvarné výchovy ve spolupráci s katedrami sociální a speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU a s dalšími institucemi. Podílejí se na nich studenti a absolventi katedry výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Petra Kamenického. 

Sociálním projektům zaměřeným na cílové skupiny lidí s mentálním handicapem se již řadu let intenzívně věnuje Mgr. Zuzana Strakošová a Mgr. Michal Maruška - ve spolupráci s širším týmem spolupracovníků z řad pedagogů, speciálních pedagogů,  výtvarných umělců, herců, hudebníků atd.

Mapa stránekHomepage >   Projekty / výzkum >   Sociální projekty