Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Projekty z didaktiky výtvarné výchovy

 

Výzkum 2012 (grant doc. H. Stehlíková Babyrádová): Výzkum ontogenetických, typologických a interpretačních aspektů současných výtvarných projevů žáků základních a středních škol   LINK...

Prezentace výzkumu audiovizuálních aspektů v mezioborových pedagogických projektech  LINK...

Kvalitativní výzkum vztahu jazyka a slova k námětu ve výtvarně pedagogických projektech LINK...

Kvalitativní výzkum vztahu intermediálních aspektů didaktiky výtvarné výchovy  LINK...

Aspekty zapojení výtvarné tvorby do výuky cizího jazyka [Fakultní grant MUNI/041/032/2009]  LINK...

Mapa stránekHomepage >   Projekty / výzkum >   Projekty z didaktiky výtvarné výchovy

e-galerie
Anna Hulačová / Rezidua kolektivizaceGalerie Pitevna / 3. 10. – 15. 11. 2019 / www.fotomisad.cz