Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Výuková praxe (VV8MP_VP1, VV8MP_VP2, VV8MP_VP3)

Rozsah: 10 hodin náslechů + 10hodiny výuky
Výuková praxe probíhá pouze na základních školách, základních uměleckých, středních a středních odborných školách.
Praxe bude uznána, pokud proběhla v daném kalendářním roce- Staré praxe několik semestrů nebudou uznávány!!!
Taktéž nebudou uznány praxe vykonané v rámci předmětu: Praxe pro sociálně znevýhodněné skupiny 1-4

Jako praxe nebude uznána vaše samostatná výdělečná činnost, která probíhá bez dozoru školícího pedagoga (supervizora). Tento školící pedagog musí mít hotové vysokoškolské vzdělání ve výtvarném oboru!
Ke každému zápočtu z učitelské praxe je potřeba:

1/ dvojí vyhotovení DOHODY O PLATBÁCH (oboustranná kopie) - příslušný formulář najdete výše v "dokumentech ke stažení", stejně jako ŽÁDOST O PŘEVEDENÍ MZDY. K dispozici je i "Manuál pro poskytovatele praxe k dohodě o platbě za praxi".

2/ Pedagogický deník - reflexe učitelské praxe
Pedagogický deník bude zpracovaný formou powerpointové prezentace vypálené na CD (nikoliv DVD). Prezentace bude obsahovat rozepsané jednotlivé vyučovací jednotky (či náslechy) i samotnou výuku studenta tak, aby bylo zřejmé, že splnil požadovaný počet odučených hodin na školách. Prezentace bude doplněna obrazovým materiálem pořízeným studenty v průběhu praxe. Textově bude prezentace zahrnovat popis školy a stylu výuky školícího učitele. Dále budou rozebrány jednotlivé náslechy a odučené hodiny. Důraz bude kladen i na osobní reflexi jednotlivých hodin: tedy kde, co, s kým, co se povedlo, co nepovedlo a podobně. Obsahově se bude jednat o minimálně dvě A4.
CD bude opatřeno výtvarně zpracovanou a graficky upravenou obálkou, na které bude uvedeno vaše jméno a kód předmětu, ze kterého požadujete zápočet (prosím označte taktéž samotný disk CD vašim jménem a kódem předmětu)

3/ Prezentace bude přednesena osobně
ŽÁDOST O VYKONÁNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE pro ředitele a učitele škol, kde budete praxi realizovat, najdete zde (DOWNLOAD)...

Konzultace a příjem výstupů z praxí, udělování zápočtů z učitelské praxe:
Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková (polty@mail.muni.cz)
Případné dotazy lze psát na výše uvedenou adresu.

Mapa stránekHomepage >   Praxe >   Výuková praxe

e-galerie
Petr Písařík — MÍSTOČINUGalerie Pitevna / 10. 4. – 18. 5. 2019 / foto: www.fotomisad.cz