Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Učitelská praxe

Pro studenty přijaté od roku 2018
(obory Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy, Vizuální tvorba)

Učitelská praxe vedená katedrou pedagogiky (1. semestr NMgr.):
SZ6041 Seminář k učitelské praxi 1 > zajišťuje katedra pedagogiky

Učitelská praxe vedená katedrou výtvarné výchovy (2. a 3. semestr NMgr.):
Vi6002 Učitelská praxe2
VV6002 Učitelská praxe 2
Vi6003 Učitelská praxe 3
VV6003 Učitelská praxe 3
Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2
VV6001 Seminář k učitelské praxi 2

Kontaktní osoby na KVV:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (garant předmětu)
Mgr. BcA. Dita Valerianová (Učitelská praxe 2 a 3)
Mgr., Bc. Lenka Burešová (Učitelská praxe 2 a 3)

Časový rozsah praxe:

Učitelská praxe 2 (jarní semestr)
Pro dvouoborové studenty platí průběžná praxe v rozsahu 10 týdnů. Student absolvuje 100 hodin (50 za každý studovaný obor), z toho 60 hodin přímo ve škole (6h/týden), dále 20 hodin vlastní výuka a 40 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 3 (podzimní semestr)
Pro dvouoborové studenty platí souvislá praxe v rozsahu 4 týdnů. Student absolvuje 120 hodin (60 za každý studovaný obor), z toho 80 hodin přímo ve škole (20h/týden), dále 40 hodin vlastní výuka a 40 hodin příprava a úkoly.

Podmínky splnění předmětu Učitelská praxe 2 a 3 (praxe vedená katedrou výtvarné výchovy):

1) Řádné přihlášení studenta/ky ke škole v IS ve stanoveném termínu (viz https://www.ped.muni.cz/pedagogika/rozcestnik-praxe-nmgr/).
2) Sebe/hodnocení nástroj pro Učitelskou praxi za každý obor, v rámci kterého student/ka praxi vykonává (online formulář).
3) Vyplnění formulářů Hodnocení školy a provázejícího učitele studentem za každý studovaný obor, v rámci kterého student praxi vykonává (online formulář).
4) Splnění zadaných úkolů, které zadává vyučující předmětu (oborový didaktik). Prezentace – shrnující semestrální praxi. 

Prezentace shrnující semestrální praxi se odevzdává ve zkouškovém období  Mgr., Bc. Lence Burešové a Mgr. BcA. Ditě Valerianové. Odevzdání prezentace probíhá osobně s výkladem ve formě powerpointové prezentace nebo PDF prezentace – doplněné obrazovými materiály (min. 15 fotografií). Obrazovými materiály jsou myšleny fotografie výtvarných prací žáků, nebo procesu práce ve výuce (pokud budou na fotkách žáci, je nutné obeznámit je s předpisy GDPR). Prezentace bude dále obsahovat popis školy a ukázku vlastní výuky, popř. ukázky z náslechů z VV. Fotografie v prezentaci musí být opatřeny textovým popiskem – zdrojem  a technickými údaji – křestní jméno autora, věk, rok, technika). Záznamy jsou tvořeny přehledně a strukturovaně, viz ukázky dobré praxe níže. 

Pedagogická hospitace:
V průběhu učitelských praxí budou realizovány pedagogické hospitace. Termíny hospitací učitelské praxe 2 a učitelské praxe 3 se domlouvají s příslušným oborovým didaktikem. > Mgr. BcA. Dita Valerianová a Mgr., Bc. Lenka Burešová. Pedagogická hospitace je povinná pro každého studenta.

V případě nejasností s výběrem škol a administrativou, kontaktujte:

Denisa Foltová, Dis. 
Email: foltova@ped.muni.cz  Tel.: 549 49 3724

Kontaktní osoba na KVV:

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. 
Email: babyradova@ped.muni.cz Tel.: 549 49 3101

Mgr. BcA. Dita Valerianová
Email: 471674@mail.muni.cz Tel.: 549 49 6273

Mgr. , Bc. Lenka Burešová
Email: 341720@mail.muni.cz Tel.: 549 49 6273

 Příklady dobré praxe:

hfh
Mapa stránekHomepage >   Praxe >   Učitelská praxe

e-galerie
Benedikt Tolar / Bathtubs & RoofsStrom Art Gallery / od 12. 3. do 26. 6. 2020 / www.fotomisad.cz