Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Učitelská praxe

 

Pro studenty přijaté od semestru podzim 2013.

ViM_VPx1 Učitelská praxe 1
VVM_VPx1 Učitelská praxe 1
ViM_VPx2 Učitelská praxe 2
VVM_VPx2 Učitelská praxe 2
ViM_VPx3 Učitelská praxe 3
VVM_VPx3 Učitelská praxe 3

Společně s těmito předměty je povinný i Seminář k učitelské praxi!!

Časová dotace: 6 hodin v týdnu (studenti dvou oborů), 3 hodiny v týdnu (studenti jednoho oboru) Zbylé 4 hodiny týdně věnujte přípravě na výuku, plnění portfoliového úkolu a psaní reflektivních zápisů do pedagogického deníku

Více informací o praxi ZDE...
Veškeré informace jsou dále přehledně zpracovány v e-learningu

Podmínky ke splnění praxe:

1) Vlastní praxe na škole
Pokuste se volit školy tak, abyste mohli být co nejvíce v hodinách výtvarné a estetické výchovy. Mohou to být i školy typu ZUŠ!!
2) Pedagogický deník
Pedagogický deník bude zpracovaný formou powepointové prezentace či PFD prezentace doplněné obrazovými materiály (v případě záznamů z hodin VV). Obrazovými materiály jsou myšleny fotografie, práce studentů nebo jen výsledné vzniklé díla a jiné.
Prezentace by měla mít podobu CD prezentací, na které jste byli zvyklí v rámci bakalářského studia: oborové praxe.
Prezentace bude obsahovat rozepsané jednotlivé vyučovací jednotky (či náslechy) i samotnou výuku studenta.
Textově bude prezentace zahrnovat popis školy a stylu výuky školícího učitele či učitelů. Zaměřujte se především na výuku výtvarných předmětů. Ty jsou pro vaši praxi stěžejní.
Dále budou rozebrány jednotlivé náslechy a odučené hodiny. Důraz bude kladen i na osobní reflexi jednotlivých hodin: tedy kde, co, s kým, co se povedlo, co nepovedlo a podobně.
Záznamy tvořte přehledně, strukturovaně. Nejde o množství textu, který napíšete, ale o obsah a to, co vám daná praxe přinesla. Rozsah jednoho záznamu k jednotlivému semináři: 1,5 normostrany
Záznamy odevzdejte vždy tři dny před seminářem do úschovny s pořadovým číslem daného semináře.
3) Portfoliový úkol
V případě nejasností s výběrem škol a administrativou kontaktujte Mgr. Petra Zetochová, zetochova@ped.muni.cz
Odevzdávání deníků, portfoliových úkolů a vše co se týká semináře k Učitelské praxi: Mgr. Kateřina Hrušková,  266855@mail.muni.cz

Mapa stránekHomepage >   Praxe >   Učitelská praxe