Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Praxe se sociálně znevýhodněnými skupinami

 

Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin

Vs8MP_PSZ1 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 1
Vs8MP_PSZ2 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 2
Vs8MP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3
Vs8MP_PSZ4 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 4

Praxe bude vykonána v instituci, která pracuje se sociálně znevýhodněnými skupinami. 

K zápočtu je nutno se dostavit osobně kdykoliv během semestru se zpracovanou CD prezentací v Powerpoinu, či Pdf formátu. Obsahově bude pojednávat o zvolené sociálně znevýhodněné skupině a specifikách práce s ní. Prezentace bude obsahovat definici specifické skupiny, se kterou jste pracovali. Taktéž zde budou zmíněna specifika dané skupiny a zároveň metodické přístupy k dané skupině. Praxe se skupinami jako jsou Romové, senioři, či se skupinami mentálně postižených osob je odlišná od oborových či výukových praxí na školách. Práce vyžaduje jiné metodické přístupy zejména v nárocích na smysluplné vysvětlení zadání, správném vyhodnocení náročnosti zadaných prací pro jednotlivé aktéry, odlišné motivaci k práci a dalších. Právě tato specifika budou popsána v prezentaci. Následně bude rozebrán projekt, který byl vámi realizován Závěrem bude popsána reflexe práce. Klady a zápory projektu, a celkové shrnutí práce.  Prezentace bude přednesena osobně a bude doplněna obrazovým materiálem pořízeným na praxi.

Náležitosti prezentace:
Obal bude výtvarně zpracován a bude opatřen, názvem a kódem předmětu, jménem a učem, popřípadě názvem, kde byla praxe vykonána.
Prezentace bude kromě vlastních fotografií či obrázků obsahovat text o rozsahu minimálně dvou stran.
Bude mít minimálně 15 slidů.

Oborová a výuková praxe bude uznána pouze v případě, že bude vykonána v mateřských, základních, základních uměleckých a středních školách či volnočasových pracovištích. Není možno uznat pedagogickou praxi v prostředí sociálně znevýhodněných skupin jako oborovou či výukovou praxi.

Konzultace a příjem výstupů z praxí, udělování zápočtů:

Mgr. Jana Nedomová (266282@mail.muni.cz)  

Mapa stránekHomepage >   Praxe >   Praxe se sociálně znevýhodněnými skupinami

e-galerie
Petr Písařík — MÍSTOČINUGalerie Pitevna / 10. 4. – 18. 5. 2019 / foto: www.fotomisad.cz