Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Oborová praxe

 

Oborová praxe (pro studenty 3. ročníku):

VI3BP_OPX1 Oborová praxe
Vi8BP_OPx  Oborová praxe vizuální tvorby
VV2BP_OPx1 Oborová praxe
VV3BP_OPx1 Oborová praxe

Oborová praxe sestává z minimálně 6 hodin náslechů a můžete ji vykonat na všech typech škol, kde se vyučuje výtvarný obor (výtvarná výchova na ZŠ či SŠ, výtvarný obor na ZUŠ), a v galeriích, kde probíhají galerijní animace či výukové programy. Praxe by měla probíhat pod dohledem supervizora - odborníka s vysokoškolským vzděláním ve výtvarném oboru.

K zápočtu můžete přicházet po předchozí e-mailové dohodě již v průběhu semestru nebo následně ve vypsaných zkouškových termínech v rámci zkouškového období. Na zkoušku si připravte CD/flash disk s dokumentací z praxe (flash disk vám bude po stažení dat do počítače opět vrácen). CD/soubory vždy označte svým jménem, kódem a názvem kurzu.

Dokumentace z praxe bude obsahovat MINIMÁLNĚ 6 hodin náslechů (v dokumentaci by se tedy mělo objevit minimálně 6 různých aktivit) a bude se skládat z fotek, popisu jednotlivých hodin a vaší osobní reflexe, ve které zhodnotíte výukový styl vašeho supervizora; práci skupiny studentů a vhodnost zvoleného tématu a techniky pro danou skupinu; problémy, které se vyskytly a návrhy jejich řešení; možné obměny daných aktivit; vaši osobní zkušenost - např. komparace s prekoncepty z doby, kdy jste danou ZŠ navštěvovali jako její studenti, celkové kritické zhodnocení všech lekcí, přínos náslechů pro vaši budoucí učitelskou praxi. Udělení zápočtu bude podmíněno řádným odprezentováním vaší dokumentace a zodpovězením doplňkových otázek vyučujícímu.

Student vyplní vstupní formulář pro vykonání praxe, nechá podepsat supervizora praxe - doc. PaedDr. Hanu Stehlíkovou Babyrádovou, Ph.D. nebo prof. PaedDr. Radka Horáčka, Ph.D. -  a poté předloží při vstupu do instituce. Dohodu o provedení práce vyplňuje student s učitelem nebo pracovníkem instituce pouze při výukové praxi. 

Konzultace a příjem výstupů z praxí, udělování zápočtů z oborové praxe:
Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková (polty@mail.muni.cz)

Mapa stránekHomepage >   Praxe >   Oborová praxe

e-galerie
Břetislav Malý / Světlo musí být zlatéGalerie Pitevna / 4. 12. 2019 – 17. 1. 2020 / www.fotomisad.cz