Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

publikace

 

PUBLIKACE KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY
PUBLICATION OF DEPARTMENT OF ART EDUCATION
 

  Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

MKV_07022014.pdf, 19,5 MB (celá publikace - the whole publication)
Vydala Masarykova univerzita roku 2013. Projekt podpořen z dotačního  programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a  multikulturní výchovy.

 Spiritualita

Spiritualita . pdf, 76 MB (celá publikace - the whole publication)
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 200, řada estetickovýchovná č. 6.
Copyright © Masarykova univerzita, 2006, ISBN 80-210-4206-0

 Století dítěte  

Recenze .pdf, 168 kB
Publikace prof. PaedDr. Jiřího Davida, CSc. "Století dítěte a výzva obrazů" s podtitulem eseje sv. 113 Spisů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Copyright © Masarykova univerzita, 2008, ISBN 978-80-210-4593-4 

Veřejnost a kouzlo vizuality

Sborník .pdf, 3,7 MB (celá publikace - the whole publication)
Sborník vydaný při příležitosti konference České sekce INSEA uskutečněné v Brně 20. - 22. listopadu 2008. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, svazek 222, řada estetickovýchovná č. 7.
Copyright © Masarykova univerzita, 2008, ISBN 978-80-210-4722-8 

Mimochodem - Bytheway

Bytheway .pdf, 12,7 MB (celá publikace - the whole publication)
Publikace studentů a doktorandů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU a jejich odborných hostů s mezinárodní účastí, která byla podpořena grantem Pedagogické fakulty MU k výzkumnému projektu MUNI/41/021/2008 v roce 2008.
Copyright © Masarykova univerzita, 2009, ISBN 978-80-210-4825-6