Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně základní školy:
Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ 

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro střední školy:
Učitelství Výtvarné výchovy na SŠ

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy:
Výtvarná výchova pro SŠ - rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň základní školy:
 Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor výtvarná výchova

 

Základní informace k přijímacímu řízení:  ZDE...

 

V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ NALEZNETE:

CŽV – rozvrh

CŽV – otázky k závěrečným zkouškám

CŽV – standardy KVV k závěrečným pracím

Mapa stránekHomepage >   Celoživotní vzdělávání >   Rozšiřující programy

e-galerie
Benedikt Tolar / Bathtubs & RoofsStrom Art Gallery / od 12. 3. do 26. 6. 2020 / www.fotomisad.cz