Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

blog

Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?

 
Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?