Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

 

EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII

(čtyřsemestrové studium určené k prohloubení odborné kvalifikace, akreditované MŠMT v rámci DVPP na Katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity)

studiumarteterapie.cz  - Nové samostatné webové stránky arteterapie

Garant studia: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Kontakt: babyradova@ped.muni.cz
tel. 733347847

Obsahově studium nabízí uchazečům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích:
1. Psychologie a základy psychoterapie
2.  Speciální výtvarná výchova
3.  Speciální arteterapeutické aktivity s mimovýtvarným zaměřením (muzikoterapie, psychomorická terapie, dramoterapie)
4.  Speciálně pedagogická praxe v arteterapii

Uchazečům budou kromě přímé výuky ke studiu poskytnuty publikace tematicky zaměřené na oblast inovativních přístupů k vedení výtvarných a interdisciplinárních dílen (obory výtvarná, hudební, dramatická a pohybová výchova). Provozně bude kurz zajištěn výukou ve specializovaných ateliérech (multifunkční ateliér 18A vybavený dataprojektorem s přístupem na internet, dále  ateliér prostorového vytváření, kresby a malby), k dispozici je nově otevřena keramická dílna v suterénu budovy PdF MU, Poříčí 7. Katedra výtvarné výchovy poskytne uchazečům k prezentování v kurzu vytvořených výtvarných prací prostor galerie Černá linka  a galerie Čtyři patra.

V rámci studia budou studentkám a studentům nabídnuty kromě většiny stávajících disciplín některé další předměty související s teorií a praxí výtvarných arteterapeutických činností v nejrůznějších zdravotních a výchovných zařízeních. Dále jim také budou ke studiu poskytnuty publikace tematicky zaměřené na oblast inovativních přístupů k vedení výtvarných a interdisciplinárních terapeuticky orientovaných dílen. Provozně bude kurz zajištěn výukou ve specializovaných ateliérech (multifunkční ateliér 18A, v sobotním rozvrhu i ateliér prostorového vytváření a malby) a dále bude nově otevřena keramická dílna v suterénu. Katedra výtvarné výchovy poskytne také uchazečům prostor galerie Černá linka k prezentování v kurzu vytvořených výtvarných prací.

Katedra disponuje autorstvím několika speciálně výchovných publikací. doc. Hana Stehlíková Babyrádová – garantka studia a kolektiv autorů nabízí studentům dvě významné knižní publikace Spontánní umění (2009) a Obrazy příběhů – příběhy obrazů (2011), v nichž je zmapována oblast umění art brut a tématika výtvarného projevu mentálně postižených. Se studenty magisterského a doktorského studijního programu se již řadu let věnuje mezioborovým projektům s arteterapeutickými kontexty, jejichž dokumentace je zpracována v podobě elektronicky vydaných publikací přístupných na webových stránkách: LINK.... Další členky katedry Mgr. Zuzana Strakošová, Ph.D. a Mgr. Pavla Novotná, Ph.D. jsou autorkami pozoruhodných publikací Kdy bude ples a Deaf Art – umění neslyšících.

Organizační pokyny
K fakultě se dostanete od nádraží tramvají číslo 2 směr Modřice (4. zastávka). V případě, že některý den víkendu nebude na fakultě jiná výuka než naše, tak vstupujeme z ulice Ypsilantiho (ulice za levým rohem od průčelí fakulty) a to brankou v plechových vratech. V případě zabloudění či opoždění stačí zavolat na mobil 777 347 847 a my Vám poradíme či přijdeme odemknout.

Elektronická příhláška je přístupná ZDE...

Zájemci si mohou v dokumentech ke stažení již nyní prohlédnout rozvrh probíhajího ročníku (viz výše vpravo nahoře) a dále fotografie pořízené jako dokumentace stávající výuky.

Platba školného (jednotlivých semestrů) přes odkaz viz níže:
Arteterapie 1. semestr ZDE...
Arteterapie 2. semestr ZDE...
Arteterapie 3. semestr ZDE...
Arteterapie 4. semestr ZDE...


e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020