Cílem etudy bylo vymodelování jednoduchých nádob, které byly posléze naplněny hlínou a osety obilím. V průběhu modelování a setí probíhal rituál založený na hudební a pohybové improvizaci prováděný vybranými studenty a studentkami. Misky byly pak umístěny venku na zemi, kde se pod vlivem deště rozplynuly v zemi.
Zpět
Archivovana verze z webu KVV PdF