Časopis Komenský

Umíme vyučovat dějepis?

Ve čtvrtek 21. února pro některé učitele dějepisu neskončil pracovní den poslední vyučovací hodinou. Odpoledne se vydali do Brna, kde zasedli spolu se studenty historie, jejich vyučujícími, zástupci muzeí a dalšími zájemci o dějepisné dění do auditoria děkanátu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zde se konala panelová diskuse o tom, jakou roli sehrává dějepis, jakožto vyučovací předmět, v současné škole. U jednoho stolu byli připraveni diskutovat vyučující z několika českých kateder historie, zástupci občanského sdružení PANT1 a portálu Moderní dějiny z Ostravy. Nechyběla také zástupkyně Asociace učitelů dějepisu ČR (asociace se skrývá pod zkratkou ASUD) a zástupci gymnaziálních učitelů. V půl páté odpoledne již bylo obecenstvo nedočkavé a účastníci diskuse připraveni argumentovat a vyměňovat si názory, takže nic nebránilo tomu, aby akce mohla začít.

Číst dál: Umíme vyučovat dějepis?

V kůži někoho jiného

„Aňo, zuj se,“ napomíná svoji kamarádku Káťa, sama odhazuje boty a  pečlivě si vybírá místo v malém provizorním hledišti. Je zřejmé, že žáci sedmé třídy Základní školy Mutěnická nejsou v  prostorách střediska volného času Lužánky v  Brně na Lidické poprvé, což záhy sami potvrzují, když se na ně lektor Jonáš obrací s tím, že už se určitě viděli. „Asi šestkrát jsme tu byli,“ odpovídá jeden z  chlapců, zatímco ostatní začínají vzpomínat, co se tu dělo v minulém roce.

Číst dál: V kůži někoho jiného

Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě

„Milé děti, po cestě za vámi do školy mě zastavilo nešťastné zvířátko – krysa Belisa,“ uvádí žáky 1. C do programu environmentální výchovy lektorka Hanka. „Krysa byla nešťastná, protože jí někdo naházel odpadky do jejího pelíšku, a zeptala se mě, jestli byste jí pomohly odpadky roztřídit,“ pokračuje Hanka. Děti nadšeně souhlasí. Krysa Belisa je samozřejmě plyšová, ale odpadky, které s sebou spolu s Hankou přinesla, jsou skutečné. Ve třídě vznikla malá „skládka“ plná PET lahví, plechovek, papíru, skleněných předmětů i slupek z cibule. Začíná jeden z environmentálních vzdělávacích programů občanského sdružení Rezekvítek, který se dnes koná v 1. C na Masarykově ZŠ a MŠ Brno.

Číst dál: Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě

Veletrh nápadů učitelů chemie

Chemie se mezi žáky netěší velké oblibě. Nedá se však tvrdit, že by žáky nebavila žádná činnost nebo všechna chemická témata. Jakmile je zvolena správná cesta, může být pro žáky atraktivní i učivo chemie. Učitelé často vyhledávají konkrétní a ověřené náměty, jak dosáhnout toho, aby žáky výuka bavila a současně se také něco naučili. Na rozdíl od učitelů fyziky, kteří se k výměně zkušeností a dobrých nápadů scházejí již 17 let na Veletrhu nápadů učitelů fyziky, však v ČR doposud neexistovala žádná akce, která by totéž umožňovala učitelům chemie. Námitka, že v dnešní době lze na internetu najít vše, neobstojí. Osobní prezentace konkrétních ověřených námětů, možnost ptát se a především sdílet nadšení se stejně založenými kolegy ani nejlepší webová stránka nikdy nenahradí. Tak se zrodil první ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie.

Číst dál: Veletrh nápadů učitelů chemie

Další články...

  1. Cirkus ve škole?