Časopis Komenský

Česká literatura v období Mnichova a okupace

 Jakubíček, D. (2015). Průhledy do české literatury období Mnichova a okupace. Olomouc: Univerzita Palackého. 

 

O kultuře a literatuře z období nacistické okupace existuje již několik odborných prací.  V osmdesátých letech vydal Robert Kvaček hutný nástin Umění proti fašismu (1980), k němuž přibyla kolektivní publikace Česká literatura v boji proti fašismu (1987). V dalším desetiletí vyšel druhý díl Pamětí (1992) Václava Černého, reflektující léta 1938–1945, následovaný knihou Jiřího Doležala Česká kultura za protektorátu (1996). Pozdější tituly jsou věnovány hlavně literatuře: tvoří je práce Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (2010), monografie Ester Novákové Český historický román v období protektorátu (2012) a publikace kolektivu vedeného Janou Čeňkovou Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice (2016). Učitelé češtiny, dějepisu či občanské výchovy tedy mají z čeho vybírat!

                  

                       Footprints 1–3

Read, C. (2009). Footprints 1–3. Macmillan Education.                          

 

Ačkoli sada učebnic Footprints 1–3 byla nakladatelstvím Macmillan Education vydána již v roce 2009, na českém trhu není dlouho, a doložku MŠMT získala v roce 2013. Autorkou je Carol Read, která na poli výuky angličtiny u žáků mladšího školního věku již představila několik velmi úspěšných publikací. Ucelená řada učebnic pro 3. až 5. třídu, kterou Footprints bezesporu jsou, je založena na vhodných tématech pro 1. stupeň, přičemž každá učebnice obsahuje 9 lekcí dále rozdělených na 8 částí. Tyto základní lekce jsou doplněny o další, obsahující kulturní informace, které příjemným způsobem zprostředkovávají různé aspekty ze života dětí v Británii: například o Vánocích, Velikonocích, o Dni matek a otců. Jednotlivé díly Footprints na sebe navazují, stejné hlavní postavy provázejí děti všemi díly, což přispívá k příjemné a spolupracující atmosféře.

 

Kuřina, F. (2016). Matematika jako pedagogický problém. Hradec Králové: Gaudeamus UHK.

Jméno profesora Františka Kuřiny je učitelům matematiky dobře známo z řady učebnic, monografií, z odborných článků v časopisech, z vystoupení a přednášek. Dnes již legendární kniha Dítě, škola a matematika napsaná společně s Milanem Hejným, vyšla opakovaně, naposledy v roce 2O15, již ve třetím vydání. Mezi uznávané patří i další Kuřinovy práce: Matematika a řešení úloh (2011) či Elementární matematika a kultura (2012).

Kniha Matematika jako pedagogický problém představuje ohlédnutí za profesní dráhou, autor zde připomíná řadu našich a zahraničních autorů, kteří různým způsobem ovlivnili didaktiku matematiky, zmiňuje i „množinové omyly“ didaktiky, tzv. „modernizaci vyučování matematice“. Zvláštní pozornost věnuje svým učitelům, Bohumilu Bydžovskému a Eduardu Čechovi, kterého považuje za nejvýznamnějšího českého matematika dvacátého století. V kapitole s názvem Má léta učednická František Kuřina popisuje svou cestu k matematice a jejímu vyučování a vyzývá: „…Byl bych rád, aby kniha byla podnětem pro vás, případné čtenáře, abyste se zamysleli nad vlastní cestou k matematice, nad vašimi matematickými a pedagogickými setkáními, nad možnými způsoby, jak zlepšovat matematické vzdělávání v naší republice.“ Zdůrazňuje, že jeho učednická léta trvají od narození až po současnost.

 

Váchová, A., Kupcová, Z., & Kukačková, M. (2015). Rozvíjíme jazyk a řeč dětí: dítě a jeho psychika – jazyk a řeč. Praha: Raaabe.

 Publikací, které se věnují rozvoji řeči a jazyka dětí, je mnoho. Jsou určeny nejen klinickým logopedům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům MŠ, ale také rodičům. Rozvíjení jazyka a řeči dětí je nedílnou součástí předškolního vzdělávání a jejich úroveň je jedním z předpokladů úspěchu ve škole. Publikace autorek Váchové, Kupcové a Kukačkové slouží jako učební text, ale přináší také náměty pro rozvoj jednotlivých oblastí mluvené řeči dětí. Je určena pro pedagogy mateřských škol, ale může sloužit jako učební text pro studenty pedagogiky předškolního věku nebo jako inspirace pro rodiče. Má přesah do základního vzdělávání, protože úroveň jazyka a řeči úzce souvisí s úspěšností dětí ve škole. Dítě by mělo do první třídy základní školy nastupovat se správnou výslovností, celkově dobrou úrovní komunikační schopnosti, ale i se zralým sluchovým a zrakovým vnímáním, aby bylo schopno zvládnout nároky první třídy – především osvojit si dovednost číst a psát.