Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami
v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

Brno, 22. - 23. dubna 2009


Osobní informace

 
Paní Pan  
Titul:
Příjmení:
Jméno:
Organizace:
Adresa
pro písemnou
korespondenci:

E-mail:
Telefon:
(nepovinné)
Zúčastním se konference:
   1. den – hlavní referáty, jednání v sekcích, divadelní představení:
   2. den – workshopy vedené zahraničními a tuzemskými lektory:
Ano Ne  

Mám zájem pracovat ve workshopu: neuvedeno
Gábor Takás
Andy Kempe
Katarina Majzlanová
Šárka Dohnalová a kol.
Zúčastním se
jednání v sekci
- tématické okruhy:

Využití dramatické výchovy při práci se zdravotně znevýhodněnými

Využití dramatické výchovy při práci se sociálně znevýhodněnými

Analýza současné situace výzkumu v oblasti dramatické výchovy

Využití dramatické výchovy při výuce cizích jazyků u žáků s vývojovými poruchami učení a chování.
Účast v sekci:
Pasivní Aktivní s 1 příspěvkem

s příspěvkem ve 2 sekcích


REGISTRAČNÍ POPLATEK
Registrační poplatek dvoudenní 1000,-
Registrační poplatek jednodenní 500,-

Registrační poplatek je možno zaplatit:
 • fakturou - na základě Vámi dodaných údajů vystavíme fakturu
    (přesná adresa, IČO, DIČ), termín do *15.3.2009;
 • *v hotovosti u L. Bauerové.
Informace podá L. Bauerová, sekretářka KPG

Pro účastníky ze zahraničí:uhraďte fakturou. Jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo, které dostanete po dokončení registrace. Registrační poplatek zahrnuje organizační zajištění konference, CD s abstrakty a úplnými texty příspěvků, občerstvení, společenský večer.
/Vyplněné údaje budou použity pouze pro potřeby konference./Všechny položky formuláře jsou povinné, pokud není uvedeno jinak.