•  
   

O katedře

Vítejte na stránkách Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Najdete zde údaje:

  • o historii katedry,
  • o jejím profilu,
  • o zaměření a studijní problematice,
  • užitečné materiály s odkazy na studijní texty,
  • informace o výzkumných záměrech a projektech, na jejichž řešení se členové katedry podílejí,
  • kalendář významných akcí a jiné aktuality.

Katedru tělesné výchovy najdete v suterénu budovy – Poříčí 31, Brno.

Weby:
sekce tělesné výchovy
sekce výchovy ke zdraví

Studium

Katedra tělesné výchovy vznikla k 1. 1. 2002 a je primárně zaměřena na studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Obsahem studia jsou předměty z oblasti tělesné výchovy v rámci společného základu tohoto oboru s možností volitelné nabídky předmětů ze specializace tělesná výchova, která rozšiřuje základní modul studia.

Studium je organizováno v prezenční i kombinované formě.

Katedra se dále podílí na výuce předmětů s tělovýchovnou problematikou v programech:

  • Učitelství pro mateřské školy,
  • Sociální pedagogika a volný čas,
  • Učitelství pro základní školy – obor Rodinná výchova a výchova ke zdraví.

Nabízí také volitelné kurzy pohybových aktivit pro studenty všech forem studia na Masarykově univerzitě.