•  
   

Členové katedry

Vedoucí pracoviště

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Profesoři/Profesorky

Docenti/Docentky

Odborní asistenti/asistentky

Asistenti/Asistentky

Neučitelští pracovníci/pracovnice

Studenti/Studentky doktorských studijních programů