•  
   

Pedagog volného času:

1. semestr:Exkurze do odborných zařízení- PVCKC_EXK

M. Kurowski, 0/0/0 (10 hodin blokově), 2 kr, Ukončení: z.


Popis praxe: Studenti během semestru navštíví s vyučujícím vybraná zařízení a seznamují se s jejich chodem a hlavními činnostmi.

Learning outcomes: Na základě absolvovaní jednotlivých exkurzí do vybraných zařízení získají studenti základní přehled o činnostech (volnočasových i výchovných), které mají své specifikum ve vztahu k cílovým skupinám.  Seznámí se s posláním daného zařízení, s charakterem cílových skupin, s metodami výchovné práce, s marketingem, základními legislativními a finančními aspekty apod.

Požadované výstupy: Osvojení přehledu navštívených zařízení student doloží stručným popisem navštívených zařízení a jednou detailně rozpracovanou kazuistikou vybrané instituce, jehož činnost ho zaujala. Při zpracování vyjde z analýzy dostupných dokumentů (výroční zpráva, výchovné programy, metodiky činností apod.), které rozšíří o vlastní reflexi z dané návštěvy a rozhovoru s příslušnými pracovníky. Kazuistika obsahuje: název zařízení a zřizovatele, popis hlavního poslaní, cílů výchovné (sociální) práce, přehled základních strategií a metod, forem práce, marketingových strategií apod. (cílová skupina, poskytované služby, atd.)

Organizační instrukce: Na základě pokynů vyučujících předmětu studenti hromadně navštěvují příslušná zařízení. O návštěvě si vedou podrobné záznamy do svého portfolia (deníku pedagogické praxe).

Zpět na portál