•  
   

Typy studia

Katedra v akademickém roce 2016/2017 garantuje výuku v následujících typech studia:

Studijní plány naleznete ve Studijním katalogu

Důležité organizační informace pro studenty (nastupující do) bakalářského studia: Průvodce bakalářským studiem na KNJ

Prezenční studium

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro ZŠ (tříleté bakalářské dvouoborové studium)

Lektorství cizího jazyka – němčina (tříleté bakalářské jednooborové studium)

Učitelství německého jazyka a literatury pro ZŠ (dvouleté magisterské studium němčiny v kombinaci)

Učitelství německého jazyka a literatury pro základní a jazykové školy (dvouleté následné jednooborové studium)


Podílíme se na výuce:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (pětileté prezenční magisterské studium, 1. až 5. ročník. V rámci učitelství prvního stupně základní školy si studenti povinně vybírají cizí jazyk. Absolventi studia získávají aprobaci pro výuku tohoto jazyka na 1. stupni ZŠ.)

Učitelství pro mateřské školy (prezenční bakalářské studium)


Kombinované studium (výuka výhradně v pátek, blokové semináře výjimečně v sobotu)

Lektorství cizího jazyka – německý jazyk (tříleté bakalářské jednooborové studium)

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro ZŠ (tříleté bakalářské studium v kombinaci)

Učitelství německého jazyka a literatury pro základní a jazykové školy (dvouleté následné magisterské jednooborové studium)

Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy (dvouleté následné magisterské studium v kombinaci)


Podílíme se na výuce:

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ (pětileté kombinované magisterské studium, 1. až 5. ročník. V rámci učitelství prvního stupně základní školy si studenti povinně vybírají cizí jazyk. Absolventi studia získávají aprobaci pro výuku tohoto jazyka na 1. stupni ZŠ.)

Učitelství pro mateřské školy (kombinované bakalářské studium)


Celoživotní vzdělávání

Rozšiřující studia

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ – Německý jazyk (dvouleté studium)

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět – Rozšiřující němčina pro ZŠ (tříleté studium)

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy – ZSS Němčina pro střední školy (jednoleté studium)

Doktorské studium

Specializace v pedagogice / Obor didaktika cizího jazyka