•  
   

O našem oddělení

Vítejte na stránkách Centra jazykového vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Centrum jazykového vzdělávání najdete v Brně na Poříčí 7 ve 4. patře.

Odd. CJV na PedF MU je součástí celouniverzitního pracoviště CENTRA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MU, které zabezpečuje výuku cizích jazyků pro studenty nefilologických oborů na všech 9 fakultách. Více na: http://lingua.muni.cz/cs/  

Studium

CJV na PdF zabezpečuje výuku „cizích jazyků v rámci společného základu“ v rozsahu angličtina, němčina a ruština, pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského programu těchto nefilologických oborů:

 • Pedagogické asistentství pro ZŠ
 • Obory se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ
 • Učitelství praktického vyučování
 • Učitelství pro základní školy
 • Učitelství pro střední školy
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Speciální andragogika
 • Speciální výtvarná výchova
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika a volný čas
 • Sociální pedagogika – komunikační techniky

Organizace studia

PREZENČNÍ STUDIUM 

Bakalářské

 • 2 semestry povinně-volitelného jazyka „A“ a „B“ zakončeny zkouškou po 2. semestru výuky na úrovni B1 dle CEFR (doporučený zápis ve 2., resp.3. semestru studia).

Navazující magisterské

 • 2 semestry povinně-volitelného jazyka „C“ a „D“ zakončeny zkouškou po 2. semestru výuky na úrovni B2 dle CEFR (doporučený zápis v 1., resp. 2. semestru studia). 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Bakalářské

 • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni B1 dle CEFR (doporučený zápis ve 2. semestru studia). 

Navazující magisterské

 • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni B2 dle CEFR (doporučený zápis v 1. semestru studia).

DOKTORSKÉ STUDIUM

Oddělení rovněž zajišťuje výuku a zkoušky z angličtiny (Mgr. Veronika Tománková) a němčiny (Mgr. Radim Herout) pro studenty doktorského studia Pedagogické fakulty MU. Také umožňuje skládat zkoušky z ruštiny a ze španělštiny, zprostředkovává zkoušející a garanci CJV na jiných fakultách MU.

 • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni C1 dle CEFR (doporučený zápis ve 3. semestru studia).