•  
   

O našem oddělení

Vítejte na stránkách oddělení Centra jazykového vzdělávání MU na Pedagogické fakultě.

Oddělení CJV na PdF MU je součástí CENTRA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MU, které zabezpečuje výuku cizích jazyků pro studenty nefilologických oborů na všech 9 fakultách. Více informací o CJV MU na: http://lingua.muni.cz/cs/  

Kromě povinných, povinně-volitelných a volitelných kurzů, jež jsou součástí studijních programů na Masarykově univerzitě CJV realizuje i řadu komerčních kurzů.

Aktuální nabídka komerčních kurzů Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity:

https://is.muni.cz/auth/obchod/fakulta/rect/cjv/

V nabídce naleznete  intenzivní  a semestrální kurzy AJ, NJ, FJ, ŠJ, češtiny pro cizince, čínštiny a letních škol pořádaných CJV MU a další.

Oddělení CJV na PdF naleznete v Brně na Poříčí 7 (Pedagogická fakulta, budova B) v 5. patře.

Studium cizího jazyka na PdF MU

Oddělení CJV na PdF zabezpečuje výuku povinně-volitelného cizího jazyka (angličtina, němčina a ruština) pro studenty bakalářských a navazujících magisterských programů u všech nefilologických oborů (s výjimkou oborů Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň). 

Organizace studia

PREZENČNÍ STUDIUM 

Bakalářské

  • 2 semestry povinně-volitelného jazyka „A“ a „B“ zakončeny zkouškou po 2. semestru výuky na úrovni B1 dle CEFR (doporučený zápis ve 2., resp.3. semestru studia).

Navazující magisterské

  • 2 semestry povinně-volitelného jazyka „C“ a „D“ zakončeny zkouškou po 2. semestru výuky na úrovni B2 dle CEFR (doporučený zápis v 1., resp. 2. semestru studia). 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Bakalářské

  • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni B1 dle CEFR (doporučený zápis ve 2. semestru studia). 

Navazující magisterské

  • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni B2 dle CEFR (doporučený zápis v 1. semestru studia).

DOKTORSKÉ STUDIUM

Oddělení rovněž zajišťuje výuku a zkoušky z angličtiny (Mgr. Veronika Tománková, Ph.D.) a němčiny (Mgr. Radim Herout) pro studenty doktorského studia Pedagogické fakulty MU. Také umožňuje skládat zkoušky z ruštiny a z francouzštiny -  zprostředkovává zkoušející a garanci CJV na jiných fakultách MU.

  • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni C1 dle CEFR (doporučený zápis ve 3. semestru studia).