•  
   

Anglický jazyk

CJV na PedF zabezpěčuje realizaci a výuku těchto povinně-volitelných předmětů AJ:

Bakalářské studium

Prezenční:

CJV_AJA2 Vstupní test AJ – A2

SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy – A /JS/*
SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy – B /PS/*

SP4BP_1AB1 Angličtina pro speciální pedagogy – A /JS/
SP4BP_2AB1 Angličtina pro speciální pedagogy – B /PS/

SV4BP_1AB1 Angličtina pro sociální pedagogy – A /JS/
SV4BP_2AB1 Angličtina pro sociální pedagogy – B /PS/

SZ3BP_1AB1 Angličtina pro učitelství praktického vyučování – A /JS/
SZ3BP_2AB1 Angličtina pro učitelství praktického vyučování – B /PS/

Kombinované:

CJV_AJA2k Vstupní test AJ – A2

SP4BK_CJAJ Angličtina pro speciální pedagogy /JS/
SC4BK_CJAJ Angličtina pro sociální pedagogy /JS/
SZ3BK_CJAJ Angličtina pro učitelství praktického vyučování /JS/

Magisterské studium

Prezenční:
SZ7MP_1AB2 Angličtina pro pedagogy – C /PS/
SZ7MP_2AB2 Angličtina pro pedagogy – D /JS/

SP4MP_1AB2 Angličtina pro speciální pedagogy – C /PS/
SP4MP_2AB2 Angličtina pro speciální pedagogy – D /JS/

SV4MP_1AB2 Angličtina pro sociální pedagogy – C /PS/
SV4MP_2AB2 Angličtina pro sociální pedagogy – D /JS/

Kombinované:
SP4MK_CJAJ Angličtina pro speciální pedagogy – AJ /PS/
SC4MK_CJAJ Angličtina pro sociální pedagogy – AJ  /PS/
SZ3MK_CJAJ Anglický jazyk pro učitele odborných předmětů ZŠ a SŠ /PS/

*/JS/: výuka probíhá v jarním semestru
*/PS/: výuka probíhá v podzimním semestru

Doktorské studium
RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium

Volitelné předměty
SZ7_AJ1 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí /PS, JS/
CJV_AW Academic writing_ONLINE /JS, PS/

Aktuální informace k jednotlivým předmětům (vyučující, sylaby, požadavky na ukončení, doporučenou literaturu apod.) naleznete v KATALOGU PŘEDMĚTŮ na is.muni.cz.