•  
 
Výukové programy katedry českého jazyka a literatury
 

Výukové programy katedry českého jazyka a literatury

Bakalářské studium (prezenční forma)

Program: B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogické asistentství pro ZŠ | kombinace oborů

Obory se zaměřením na vzdělávání | kombinace oborů

Navazující magisterské studium (prezenční forma)

Program: N-ZS Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní
školy | kombinace oborů

Program: N-ZS Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní
školy | jednooborové studium

Program: N-SS Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední
školy | kombinace oborů

Celoživotní vzdělávání

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ

Doplňující pedagogické programy

Programy, na nichž se katedra podílí

Program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika (bakalářské studium, prezenční  i kombinovaná forma)
Učitelství pro mateřské školy | jednooborové studium

Program: M-ZS5 Učitelství pro základní školy (pětiletý magisterský program, prezenční i kombinovaná forma)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | jednooborové studium