•  
   
 

Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro ZŠ

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.

 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.

 

Navazující magisterské studium

Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.

 

Programy, na nichž se katedra podílí

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.

 

Učitelství pro mateřské školy 

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.