•  
 
Pracovní setkání k novému studijnímu oboru
 

Pracovní setkání k novému studijnímu oboru

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU pořádá dne 20. 1. 2017 Pracovní setkání k novému studijnímu oboru - Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Program akce je zveřejněn zde.