•  
   

Kontakt – Katedra českého jazyka a literatury

Katedra českého jazyka a literatury

Adresa:

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU
Poříčí 7
Brno
603 00

Tel.: +420 549 491 641
E-mail:
 rozborilova@ped.muni.cz

Kontakt na Studentskou oborovou radu českého jazyka a literatury

Karolína Zabloudilová, e-mail:  399845@mail.muni.cz
Barbora Michalicová, e-mail:  448025@mail.muni.cz
Karolína Čapková, e-mail:  447738@mail.muni.cz