•  
   

Zlatá stuha

Dne 29. května 2013 v 15.00 hodin proběhlo v Památníku národního písemnictví v Praze předání cen Zlatá stuha 2013. V kategorii Kritika literatury a umění pro děti a mládež byla Zlatá stuha 2013 udělena publikaci SLOVNÍK AUTORŮ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, SVAZEK II – ČEŠTÍ SPISOVATELÉ. Dílo, jež koncepčně navazuje na slovníkovou edici z nakladatelství Libri, přináší více než čtyři sta hesel věnovaných českým autorům píšícím pro děti a mládež. Slovník pod vedením Mileny Šubrtové vytvořili Miroslav Chocholatý, David Kroča, Hana Lavičková, Ivan Němec, Luisa Nováková, Jiří Poláček, Martin Reissner, Vlasta Řeřichová, Naděžda Sieglová, Svatava Urbanová a Jitka Zítková.

Cena Zlatá stuha je udělována knihám pro děti a mládež, které byly vydány v předchozím kalendářním roce. Zlatá stuha je celostátní soutěží v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež. Jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy a vyjádřit tímto způsobem kulturní i společenskou prestiž jak oceněných děl a jejich autorů, tak i tvorbě, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež jako celku.