•  
   

Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty od podzimního semestru 2018 opět nabízí navazující magisterský studijní program Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. Cílem dvouletého jednooborového prezenčního studia je připravit studenty teoreticky i prakticky na výuku českého jazyka a literatury nejen v běžných třídách základních škol, ale i v třídách jazykově a kulturně nehomogenních, tj. ve třídách se žáky, pro něž český jazyk není mateřským jazykem.


Podrobnosti ke studijnímu programu včetně způsobu a termínu podání přihlášky jsou uvedeny zde: