•  
   

Ocenění pracovníků 

  • Dne 25. 5. 2016 byl panu prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc., udělen čestný doktorát na Ostravské univerzitě v Ostravě. Krátký medailonek o panu profesorovi je dostupný zde.

  • Dne 30. 6. 2015 byla panu doc. PhDr. Jiřímu Poláčkovi, CSc., udělena Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy za excelentní pedagogickou činnost na Pedagogické fakultě MU.

 

  • Dne 29. 6. 2015 byla paní PhDr. Ivaně Kolářové, CSc., a paní PaedDr. Květoslavě Klímové, Ph.D., udělena Cena děkana za významný tvůrčí čin publikace Čeština zajímavě a komunikativně I. a Čeština zajímavě a komunikativně II.

 

  • Dne 24. 5. 2013 byla paní doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., udělena Stříbrná medaile MU za zásluhy a rozvoj Masarykovy univerzity.

  • Dne 24. 6. 2013 byla paní doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., udělena Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin.

  • Dne 8. 10. 2013 byla paní doc. PhDr. Naděždě Sieglové, CSc., udělena Stříbrná medaile MU za zásluhy a rozvoj Masarykovy univerzity.