•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru biologie (úvazek 0,8)

Uzávěrka přihlášek:23. 6. 2018
Termín nástupu:01.09.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru biologie se specializací na zoologii (úvazek 0,8).


Požadavky:


 • Dokončené doktorské studium v daném oboru (titul Ph.D. z biologie),
 • odborné zaměření na zoologii, nejlépe obratlovců (strunatců),
 • pedagogická praxe ve výuce na vysoké škole,
 • předpoklady pro týmovou práci (zejm. v terénu) a kariérní růst,
 • publikační činnost se zaměřením na zoologii, nejlépe obratlovců (strunatců),
 • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam absolvovaných zahraničních konferencí, stáží, participací na projektech apod.),
 • aktivní znalost anglického jazyka. Schopnost vyučovat v českém jazyce.

 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 23. 6. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/40309Assistant Professor for the Institute for Research in Inclusive Education (full-time 1,0)

Uzávěrka přihlášek:14. 6. 2018
Termín nástupu:01.09.2018

Dean of the Faculty of Education Masaryk University announces in accordance with § 77 of Act No. 111/1998 Coll. the tender for a position of Assistant Professor for the Institute for Research in Inclusive Education with specialization in Curriculum and Instruction (full-time 1,0).

Requirements:

 • Ph.D. degree in Curriculum and Instruction, Education or a closely related field,
 • minimum of 5 years teaching experience and evidence of excellence in university settings as well as minimum of 3 years in private or public primary or secondary schools,
 • experience with research activities in education,
 • experience teaching Elementary and Secondary teachers in training,
 • experience working collaboratively and internationally with colleagues, public and private school personnel,
 • potential for participation in international teaching and scholarly activities (a list of awards, home and foreign internships, conferences,participation in projects, and publishing activities required),
 • excellent English language skills.

 

Main Duties and Responsibilities:

 • collaborate on development of international research and development project proposals,
 • consult, edit, and proofread research reports and articles for publication in international journals,
 • teach courses in the English language focusing on education, curriculum and instruction for pre-service and in-service teachers and exchange students.

 

The application shall include:

a CV including a summary of work experience, publication activity, involvementin research and development projects, cover letter and photocopies of documents on education.

To apply, complete an application at the university job e-Application system at https://www.muni.cz/en/about-us/careers/vacancies/40169


Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru geografie (úvazek 1,0)

Uzávěrka přihlášek:7. 6. 2018
Termín nástupu:01.09.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru geografie se specializací na sociální a regionální geografii světa s aktivní znalostí GIS a jejich aplikací do zmíněných oborů (úvazek 1,0)


Požadavky:


 • vědecká hodnost Ph.D. v daném nebo příbuzném oboru,
 • pedagogická praxe, vítána i pedagogická praxe na nižších typech škol,
 • aktivní znalost práce v GIS,
 • předpoklady k vědecké práci,
 • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam absolvovaných zahraničních konferencí, stáží, participací na projektech apod.),
 • přehled o geografickém vzdělávání na nižších stupních škol,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 7. 6. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/40149Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru fyziky, chemie a odborného vzdělávání (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:14. 6. 2018
Termín nástupu:01.09.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru fyziky, chemie a odborného vzdělávání se zaměřením na anorganickou nebo analytickou chemii (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • Absolvent chemie na příslušné vysoké škole,
 • vědecká hodnost Ph.D. v daném nebo příbuzném oboru,
 • vědecko-pedagogická hodnost docent v řízení výhodou,
 • předpoklady k vědecké práci, eventuální pedagogické zkušenosti,
 • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam absolvovaných zahraničních konferencí, stáží, participací na projektech apod.),
 • aktivní znalost anglického jazyka. Schopnost vyučovat v českém jazyce.

 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 14. 6. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/40209Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru fyziky, chemie a odborného vzdělávání (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:14. 6. 2018
Termín nástupu:01.09.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru fyziky, chemie a odborného vzdělávání se zaměřením na obecnou nebo fyzikální chemii (úvazek 0,5 - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).


Požadavky:


 • Absolvent chemie na příslušné vysoké škole,
 • vědecká hodnost Ph.D. v daném nebo příbuzném oboru,
 • předpoklady k vědecké práci, eventuální pedagogické zkušenosti,
 • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam absolvovaných zahraničních konferencí, stáží, participací na projektech apod.),
 • aktivní znalost anglického jazyka. Schopnost vyučovat v českém jazyce.

 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 14. 6. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/40210Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru psychologie (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:11. 6. 2018
Termín nástupu:01.09.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru psychologie (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • absolvování magisterského studijního programu Psychologie,


 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru psychologie (sociální psychologie, obecná psychologie či vývojová psychologie) či Ph.D. studium před dokončením,


 • zkušenost s vedením skupin  či komunikačních výcviků,


 • organizační schopnosti,


 • aktivní zkušenosti z výzkumné činnosti podpořené grantově,


 • zkušenost s vysokoškolskou výukou psychologie (ideálně i s výukou zahraničních studentů a vedením bakalářských, magisterských či doktorských prací),


 • publikační aktivita,


 • aktivní znalost anglického jazyka,


 • potenciál pro mezinárodní výukové a vědecké aktivity (požadován seznam absolvovaných domácích a zahraničních stáží),


 • praxe školního psychologa (či podobný typ praxe) výhodou.


 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 11. 6. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/40170Lektor/lektorka pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:26. 5. 2018
Termín nástupu:01.08.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa lektor/lektorka pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu speciální pedagogika nebo speciální pedagogika pro učitele,
 • pedagogická praxe (z inkluzivních i speciálních škol, minimálně 5 let),
 • zkušenosti s vedením pedagogů, s jejich vzděláváním a podporou,
 • zkušenost s aplikací podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zkušenost z mezinárodní spolupráce (požadován seznam absolvovaných stáží, participací na projektech apod.).

Výhodou:


 • zkušenost s alternativními přístupy ve vzdělávání a jejich praktickou aplikací;
 • další vzdělání v oblasti:

            a) metodik, poradenství a edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;


            b) inkluzivního vzdělávání.


 


Motivační dopis doložený životopisem, reflexi potřeb školské praxe v podmínkách inkluzivního vzdělávání s ohledem na přípravu budoucích učitelů, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné činnosti zasílejte do 26. 5. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/39669Asistent/asistenka nebo odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru technické a informační výchovy

Uzávěrka přihlášek:2. 6. 2018
Termín nástupu:01.09.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru technické a informační výchovy se specializací na technickou a informační výchovu. 


Požadavky:


 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v daném nebo příbuzném oboru (případně Ph.D.),    
 • pedagogická praxe v oboru,
 • předpoklady k vědecké a odborné práci,
 • zkušenost s vysokoškolskou výukou v oblasti didaktiky technické a informační výchovy a ICT vítána,
 • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam zahraničních konferencí, stáží, participace na projektech apod.),
 • aktivní znalost anglického jazyka.

 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 2. 6. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/398899 míst uklízeč/uklízečka

Uzávěrka přihlášek:26. 5. 2018
Termín nástupu:01.08.2018

Tajemnice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení míst


9 míst uklízeč / uklízečka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity


 


Jaká bude Vaše práce?


 • Úklid školního zařízení, výukových prostor, laboratoří, pracoven, příslušenství a jiných součástí budov.

Co od Vás očekáváme?


 • Zodpovědnost, svědomitost,
 • dodržování pracovních postupů,
 • dobrý zdravotní stav, loajalitu, bezúhonnost,
 • předchozí pracovní zkušenost v úklidové firmě výhodou.
   

Jaké jsou naše požadavky?


 • Vzdělání základní, případně střední odborné,
 • ochota pracovat v sobotu cca 1x měsíčně.
   

Práce je vhodná:


 • Také pro matky na RD, důchodkyně.

Co Vám můžeme nabídnout?


 • Zaměstnání v prestižní instituci,
 • mzdu 16 000,- Kč s možností navýšení po zapracování,
 • zaměstnanecké výhody (6 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění).

 


Nástup: 1. 8. 2018


Úvazek: možnost práce na plný úvazek v jednosměnném provozu, na částečný úvazek ve dvousměnném provozu.


Životopis zasílejte do 26. 5. 2018 na email: kyselova@ped.muni.cz.Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru fyziky, chemie a odborného vzdělávání (úvazek 1,0)

Uzávěrka přihlášek:14. 6. 2018
Termín nástupu:01.09.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru fyziky, chemie a odborného vzdělávání se zaměřením na fyziku (úvazek 1,0).


Požadavky:


 • Absolvent fyziky na příslušné vysoké škole,
 • vědecká hodnost Ph.D. v daném nebo příbuzném oboru,
 • vědecko-pedagogická hodnost docent v řízení výhodou,
 • předpoklady k vědecké práci, eventuální pedagogické zkušenosti,
 • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam absolvovaných zahraničních konferencí, stáží, participací na projektech apod.),
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka. Schopnost vyučovat v českém jazyce.

 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 14. 6. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/40229