•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Uzávěrka přihlášek:28. 2. 2017
Termín nástupu:


Asistent/asistentka pro Katedru geografie (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:6. 3. 2017
Termín nástupu:01.06.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistenta/ky pro Katedru geografie se zaměřením na výuku geografického učiva pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ případně učitelství pro MŠ (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ,


 • zahájené doktorské studium v oboru Didaktika geografie, Pedagogika nebo obdobné doktorské studium,


 • praxe ve výuce vlastivědy na 1. stupni ZŠ minimálně 2 roky,


 • zkušenosti s výukou na vysoké škole,


 • publikační aktivity,


 • aktivní znalost anglického jazyka.


 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 6. 3. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Vedoucí Katedry anglického jazyka a literatury

Uzávěrka přihlášek:23. 2. 2017
Termín nástupu:01.04.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry anglického jazyka a literatury.


Požadavky:


 • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,


 • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací,


 • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,


 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,


 • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),


 • pokročilá znalost akademické angličtiny.


Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště) zasílejte do 23. 2. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz. Bližší informace na Personálním oddělení Pedagogické fakulty, tel.: 549 49 6068.Uzávěrka přihlášek:31. 3. 2017
Termín nástupu: