•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Docent/docentka pro Katedru výtvarné výchovy (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:24. 5. 2017
Termín nástupu:01.10.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa docenta/docentky pro Katedru výtvarné výchovy s hlavním zaměřením na akční tvorbu, konceptuální kresbu, performativní tendence a provoz umění (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • VŠ vzdělání v uměleckém oboru a habilitace ve výtvarném oboru,


 • znalost cizího jazyka slovem i písmem,


 • 5 let pedagogické praxe na vysoké škole s uměleckým zaměřením,


 • Praxe v doktorském studiu (posudky, komise, výuka),


 • úspěšné vedení magisterských diplomových prací a doktorských prací,


 • zkušenost s organizací mezinárodních stáží na uměleckých školách,


 • publikační činnost v odborných médiích,


 • samostatná umělecká a výstavní činnost v oboru (výstavy, katalogy, realizace včetně recenzních ohlasů),


 • aktivní kurátorská činnost a účast v současném uměleckém provozu.  

 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 24. 5. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Asistent/asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka nebo docent/docentka nebo profesor/profesorka pro Katedru anglického jazyka a literatury (úvazek 1,0)

Uzávěrka přihlášek:10. 5. 2017
Termín nástupu:01.09.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta / odborné asistentky nebo docenta/docentky nebo profesora/profesorky pro Katedru anglického jazyka a literatury se zaměřením na výuku angloamerické literatury (úvazek 1,0).
 


Požadavky:


 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru anglický jazyk a literatura,


 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru či Ph.D. studium před dokončením,


 • výzkumná a publikační činnost v oboru.


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 10. 5. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru psychologie (úvazek 1,0)

Uzávěrka přihlášek:27. 4. 2017
Termín nástupu:dohodou

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborného asistenta / odborné asistentky pro Katedru psychologie (úvazek 1,0).


Požadavky:


 • absolvování magisterského studijního programu Psychologie,


 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru psychologie (sociální psychologie či vývojová psychologie) či PhD. studium před dokončením,


 • zkušenost s vedením skupin, či komunikačních výcviků,


 • organizační schopnosti,


 • aktivní zkušenosti z výzkumné činnosti podpořené grantově,


 • zkušenost s vysokoškolskou výukou psychologie (ideálně i s výukou zahraničních studentů a vedením bakalářských, magisterských či doktorských prací),


 • publikační aktivita,


 • aktivní znalost anglického jazyka,


 • praxe školního psychologa (či podobný typ praxe) výhodou.


 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 27. 4. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Asistent/asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru anglického jazyka a literatury (úvazek 0,75)

Uzávěrka přihlášek:10. 5. 2017
Termín nástupu:01.09.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta / odborné asistentky pro Katedru anglického jazyka a literatury se zaměřením na výuku didaktiky anglického jazyka (úvazek 0,75).


Požadavky:


 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru anglický jazyk a literatura,


 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru či Ph.D. studium před dokončením,


 • výzkumná a publikační činnost v oboru,


 • praxe na základní nebo střední škole.


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 10. 5. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).


 Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru výtvarné výchovy (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:24. 5. 2017
Termín nástupu:01.10.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborného asistenta / odborné asistentky pro Katedru výtvarné výchovy pro výuku praktických disciplín se zaměřením na prostorovou tvorbu a intermedia (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • VŠ vzdělání v uměleckém oboru (vysoká umělecká škola),


 • absolvované doktorské studium (Ph.D. nebo Art.D.) a předpoklady pro habilitační řízení na vysoké umělecké škole,


 • znalost cizího jazyka slovem i písmem,


 • 5 let pedagogické praxe na vysoké škole s uměleckým zaměřením,


 • zkušenost s grantovými (i mezinárodními) projekty a organizační schopnosti,


 • úspěšné vedení magisterských diplomových prací,


 • publikační činnost v odborných médiích,


 • samostatná umělecká a výstavní činnost v oboru (výstavy, katalogy, realizace včetně recenzních ohlasů).


 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 24. 5. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Un maître de conférences HDR ou un maître de conférences spécialisé dans la linguistique française

Uzávěrka přihlášek:30. 4. 2017
Termín nástupu:01.07.2017

Un maître de conférences HDR ou un maître de conférences spécialisé dans la linguistique française (morphologie, syntaxe, lexicologie)


Ouverture d’un recrutement : du 20 mars au 30 avril 2017


Un CDD de trois ans à temps plein, à pourvoir à partir du 1er juillet 2017.


En conformité avec l'article 77 de la loi n°  111/ 98  le doyen de la Faculté de Pédagogie, Université Masaryk recrute un maître de conférences HDR ou un maître de conférences spécialisé dans la linguistique française.


Les conditions :


Doctorat ou habilitation à diriger des recherches


Spécialisation en linguistique française (morphologie, syntaxe, lexicologie de préférence)


Expérience professionnelle (recherche et enseignement) dans le domaine indiqué


Capacité de l’exercer des fonctions en position d’activité


Activités relatives à la recherche dans le domaine (publication, projets)


Les candidats doivent établir un dossier de candidature comportant :


Lettre de candidature


Curriculum vitae détaillé indiquant le parcours de formation et les emplois occupés accompagné de la bio - bibliographie exhaustive


Photocopie des diplômes ou de toute pièce d’attestation du niveau d’études requis


Copie d’une pièce d’identité avec photographie


Attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité d’enseignant – chercheur et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis deux ans au minimum.


Les candidatures sont à déposer avant le 30 avril 2017 auprès de Mme Dagmar Kyselová kyselova@ped.muni.cz bureau du personnel, Faculté de Pédagogie.


Procédure de sélection : qualité du dossier et entretien oral (sur SKYPE).


Pour plus d’informations veuillez consulter Mme Marcela Poučová poucova@ped.muni.cz, responsable du Département de la langue et littérature françaises.Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru pedagogiky (úvazek 1,0)

Uzávěrka přihlášek:12. 5. 2017
Termín nástupu:dohodou

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborného asistenta / odborné asistentky pro Katedru pedagogiky (úvazek 1,0).
 


Požadavky:


 • absolvent pedagogické fakulty nebo filosofické fakulty studijního programu Pedagogika,


 • vědecká hodnost Ph.D. v programu Pedagogika,


 • zkušenost s výzkumnou činností,


 • zkušenost s výukou na základní nebo střední škole výhodou,


 • publikační aktivita,


 • aktivní znalost anglického jazyka,


 • zkušenosti ze zahraničí výhodou,


 • zkušenost s projektovou prací výhodou,


 • flexibilita a ochota podílet se na rozvoji kvalitní pregraduální přípravy studentů.


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 12. 5. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).