•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Organizační referent / organizační referentka pro Centrum celoživotního vzdělávání (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:30. 11. 2017
Termín nástupu:01.01.2018

Tajemnice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa


Organizační referent / organizační referentka pro Centrum celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity


 


Jaká bude Vaše práce?


 • administrativní zajištění osobních spisů účastníků a studijní evidence, vyřizování různých žádostí, zápisy, práce se spisovou službou Úřadovna IS MU, Magion,


 • poskytování služby poradenství, přijímací řízení, tvorba katalogů předmětů,


 • provádění kontrol plateb a splnění podmínek v průběhu studia, zpracování podkladů do Obchodního centra MU, statistické výkazy,


 •  komplexní organizace a zajištění závěrečných zkoušek, archivace a spisová služba,


 • zpracování nabídky kurzů a zveřejnění na webu, aktivní oslovování a vyhledávání škol a školských zařízení, firem a široké veřejnosti, vedení databáze kontaktů.


Co od Vás očekáváme?


 • výborné komunikační a organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů, zájem a schopnost osvojovat si nové znalosti.


Jaké jsou naše požadavky?


 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,


 • orientace v související legislativě (zákon o pedagogických pracovnících), orientace v problematice veřejných škol,


 • anglický jazyk na komunikativní úrovni slovem i písmem,


 • pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint), schopnost práce v grafických editorech.


Výhodou


 • praxe v oblasti vzdělávání,


 • znalost Informačního systému MU,


 • zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Co Vám můžeme nabídnout?


 • zaměstnání v prestižní instituci,


 • kurzy pro zaměstnance a možnost osobního růstu,


 • zaměstnanecké výhody (6 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, možnost bezplatně využívat knihovny univerzity).


 


Nástup: 1. 1. 2018


Úvazek: 0,5


Motivační dopis doložený životopisem a doklady o vzdělání (bez notářského ověření) zasílejte do 30. 11. 2017 formou e-přihlášky.Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru speciální pedagogiky (úvazek 1,0)

Uzávěrka přihlášek:3. 12. 2017
Termín nástupu:01.01.2018

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru speciální pedagogiky (úvazek 1,0).


Požadavky:


 • Ph.D. ve speciální pedagogice nebo příbuzném oboru (absolvování DSP v programu Speciální pedagogika mimo fakulty MU),
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • schopnost vést vybrané předměty z oboru speciální pedagogika v anglickém jazyce ve studijních programech Speciální pedagogiky na úrovni bakalářské, magisterské a doktorské, ev. navrhnout další předměty,
 • vykazovat vlastní výzkumné aktivity v oblasti speciální pedagogiky, publikační výstupy v rámci renomovaných odborných periodik,
 • prokázat zkušenost s grantovou činností na úrovni řešitele a spoluřešitele výzkumných projektů.

 


Podklady k výběrovému řízení:


 • životopis,
 • informace o dosažených vědeckých výsledcích (například publikační činnost, realizované vědecké projekty a podobně),
 • informace o předchozí pedagogické praxi,
 • informace o mezinárodní spolupráci v rámci daného oboru, členství v odborných grémiích a podobně,
 • informace o oceněních získaných v rámci odborné komunity,
 • plán vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti a plán kvalifikačního růstu pro období následujících 3 let.
   

 


Přihlášky s požadovanými dokumenty, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) zasílejte do 03.12.2017 formou e-přihlášky (viz níže).