•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru hudební výchovy (úvazek 0,7)

Uzávěrka přihlášek:2. 6. 2017
Termín nástupu:01.09.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborného asistenta / odborné asistentky pro Katedru hudební výchovy se specializací na dějiny hudby a na řízení sboru (úvazek 0,7).
 


Požadavky:


 • vědecká hodnost Ph.D. v daném nebo příbuzném oboru,


 • pedagogická praxe v oboru,


 • předpoklady k vědecké práci,


 • aktivní znalost anglického jazyka.


 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 2. 6. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Docent/docentka pro Katedru biologie (úvazek 0,6)

Uzávěrka přihlášek:9. 6. 2017
Termín nástupu:01.09.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa docenta/docentky pro Katedru biologie se specializací na fyziologii a vývojovou biologii živočichů (úvazek 0,6). 


Požadavky:


 


 • postgraduální VŠ vzdělání (vědecká hodnost Ph.D.) a habilitace (Doc.) v biologickém oboru, optimálně v oboru Fyziologie a vývojová biologie živočichů,


 • dobrá znalost angličtiny slovem i písmem,


 • 5 let pedagogické praxe na vysoké škole s biologickým zaměřením,


 • úspěšné vedení bakalářských, diplomových, případně i doktorských prací,


 • vědecko-výzkumná (badatelská) činnost v oboru (vlastní grantové projekty),


 • zkušenost s týmovou prací na společných grantových projektech (i mezinárodních) a organizační schopnosti,


 • publikační činnost ve vědeckých časopisech s IF (20 článků na WOS, včetně citačních ohlasů),


 • aktivní popularizační činnost (v různých médiích) a orientace v současném stavu vědeckého poznání v biologii.


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 9. 6. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Vedoucí Katedry německého jazyka a literatury

Uzávěrka přihlášek:2. 6. 2017
Termín nástupu:01.09.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/ho Katedry německého jazyka a literatury.


Požadavky:


 • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,


 • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací,


 • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,


 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,


 • odpovídající pedagogická publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),


 • pokročilá znalost akademické angličtiny (respektive ekvivalent pro daný obor).


Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště) zasílejte do 2. 6. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz.