•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Uzávěrka přihlášek:31. 1. 2017
Termín nástupu:


Uzávěrka přihlášek:31. 3. 2017
Termín nástupu:


Vedoucí Katedry anglického jazyka a literatury

Uzávěrka přihlášek:23. 2. 2017
Termín nástupu:01.04.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry anglického jazyka a literatury.


Požadavky:


  • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,


  • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací,


  • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,


  • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,


  • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),


  • pokročilá znalost akademické angličtiny.


Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště) zasílejte do 23. 2. 2017 na email: kyselova@ped.muni.cz. Bližší informace na Personálním oddělení Pedagogické fakulty, tel.: 549 49 6068.