•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru primární pedagogiky (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:25. 12. 2016
Termín nástupu:01.02.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborné/ho asistentky/a pro Katedru primární pedagogiky se zaměřením na obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru daném nebo příbuzném,


 • pedagogická praxe v oboru vítána,


 • zkušenost s vysokoškolskou výukou, z účasti v projektech, z konferencí a stáží,


 • předpoklady k vědecké práci, publikační praxe v oboru,


 • aktivní znalost anglického jazyka


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 25. 12. 2016 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Uzávěrka přihlášek:31. 12. 2016
Termín nástupu:


Asistent/asistentka pro Katedru speciální pedagogiky (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:25. 12. 2016
Termín nástupu:01.02.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistenta/ky pro Katedru speciální pedagogiky se zaměřením na speciální pedagogickou diagnostiku a patopsychologii  (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • vysokoškolské vzdělání příslušného směru,


 • započaté doktorské studium v oboru Speciální pedagogika,


 • aktivní znalost anglického jazyka - předmětem výuky budou převážně předměty z oboru speciální pedagogika v anglickém jazyce.


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a doklady o odborné a publikační činnosti zasílejte do 25. 12. 2016 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Vedoucí Katedry geografie

Uzávěrka přihlášek:2. 12. 2016
Termín nástupu:01.01.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/ho Katedry geografie.


Požadavky:


 • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,


 • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací,


 • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,


 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,


 • odpovídající pedagogická publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),


 • pokročilá znalost akademické angličtiny (respektive ekvivalent pro daný obor).


Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště) zasílejte do 2. 12. 2016 na email: kyselova@ped.muni.cz.Asistent/asistentka pro Katedru primární pedagogiky (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:25. 12. 2016
Termín nástupu:01.02.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistenta/ky pro Katedru primární pedagogiky se zaměřením na obor Učitelství pro mateřské školy (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru daném nebo příbuzném,


 • pedagogická praxe v oboru vítána,


 • zkušenost s vysokoškolskou výukou, z účasti v projektech, z konferencí a stáží,


 • předpoklady k vědecké práci, publikační praxe v oboru (výhodou již zahájené doktorské studium),


 • aktivní znalost anglického jazyka.


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 25. 12. 2016 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).Asistent/asistentka pro Katedru speciální pedagogiky (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:25. 12. 2016
Termín nástupu:01.02.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistenta/ky pro Katedru speciální pedagogiky se zaměřením na psychopedii (úvazek 0,5) - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.


Požadavky:


 • vysokoškolské vzdělání příslušného směru,


 • započaté doktorské studium v oboru Speciální pedagogika,


 • aktivní znalost anglického jazyka - předmětem výuky budou převážně předměty z oboru speciální pedagogika v anglickém jazyce.


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a doklady o odborné a publikační činnosti zasílejte do 25. 12. 2016 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky (viz níže).