Hlavní menu

Kalendář

kalendář náhledodznaky ISO

Anketa

Studentský klub PdF by rád zvýšil svou aktivitu, proto se Vás ptáme, jakou další formu studentské zábavy byste rádi viděli na fakultě?

Virtuální prohlídka

budova fakulty

Odkazy

Visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě.
Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Typy projektů

Malé granty – krátkodobé, do 6 měsíců, max. 6 000 EUR

Uzávěrky přihlášek vždy 1.3., 1.6., 1.9. a 1.12.
Podrobné informace a termíny

Standardní granty – dlouhodobé, do 12 měsíců, 6 001 EUR a více

Uzávěrky přihlášek vždy 15.3. a 15.9.
Podrobné informace a termíny

Malé a standardní projekty financované z MVF musí patřit do jedné z následujících kategorií:

  • Kulturní spolupráce
  • Vědecký výzkum a mobility výzkumníků
  • Vzdělávání
  • Mobility mládeže
  • Příhraniční spolupráce
  • Podpora turismu

Strategické granty – na podporu dlouhodobých projektů, zahrnujících všechny čtyři země Visegrádské skupiny
Podrobné informace a termíny

Univerzitní granty – na rozvoj nových studijních programů (v jakémkoliv jazyce), vztahujících se k zemím V4
Podrobné informace a termíny

Flexibilní granty – projekty na podporu demokratizačních a transformačních procesů ve vybraných zemích, zejména nečlenských států EU (východní Evropa, Balkán, jižní Kavkaz)
Podrobné informace a termíny