Czech-polish historical and pedagogical journal

Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno
Recenzovaný odborný časopis vychází 2x ročně od roku 2009.
Poslání: Poznání dějin a kultury dvou sousedních zemí - Polsko, ČR;
Inspirativní motivace k dosud neprobádaným oblastem.
Vychází ve spolupráci s Universitou Wrocław.

The Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal publishes results of the research project ISSN 1803-6546, MK ČR E 19444.
The journal has been published since 2009.
The journal has been published twice a year.
It is a peer-reviewed specialized journal.
The publisher of the journal is the Masaryk University and its Faculty of Education which prepares future primary school teachers.

Since February 2016 the journal has been included in the prestigious European database of scientific journals ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Since 2013 it has been on the list of peer-reviewed, non-impacted journal published in the Czech Republic. The 2015 and 2016 volume were included in the Web of Science.