Czech-polish historical and pedagogical journal

Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno
Recenzovaný odborný časopis vychází 2x ročně od roku 2009.
Poslání: Poznání dějin a kultury dvou sousedních zemí - Polsko, ČR;
Inspirativní motivace k dosud neprobádaným oblastem.
Vychází ve spolupráci s Universitou Wrocław.

The Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal publishes results of the research project ISSN 1803-6546, MK ČR E 19444.
The journal has been published since 2009.
The journal has been published twice a year.
It is a peer-reviewed specialized journal.
The publisher of the journal is the Masaryk University and its Faculty of Education which prepares future primary school teachers.