HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

přísudek slovesný složený
přísudek
podmět
jmenný přísudek beze spony
jmenný přísudek se sponou
podmět několikanásobný
podmět rozvitý
přísudek holý
přísudek několikanásobný
přísudek rozvitý
základní větné členy
část podmětová
Podtrhněte ve větách základní skladební dvojice.
Postupně rozvíjejte oba základní větné členy.
Rozdělte věty na část podmětovou a část přísudkovou.
Podmět podtrháváme rovnou čarou.
Přísudek podtrháváme vlnovkou.
základ rozvitého podmětu
Podtrhněte přísudky a určete jejich druh.